video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,150

دانلود:

198

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پدیده سرمازدگی در استان چهار محال و بختیاری از دیدگاه همدیدی - دینامیکی

نویسندگان

بهیار محمدباقر

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 120

چکیده

 سرمازدگی و یخبندان از دیرباز باعث ایجاد وحشت در کشاورزان شده و خسارتهای مالی زیادی را بر آنها وارد آورده است. ظاهرا عامل یخبندان, دما می باشد ولی در اصل هرگونه نوسان در پارامترهای هواشناسی از قبیل فشار, رطوبت نوع ابر و مه در سطح زمین و لایه های بالای جو عامل ایجاد و تغییر دما می باشد در این تحقیق یک مورد سرمازدگی که در روز هفتم اردیبهشت در اسان چهار محال و بختیاری اتفاق افتاده انتخاب و در کلیه ساعات از دو روز قبل و بعد از وقوع یخبندان پارامترهای هواشناسی مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. هدف نهایی از این تحقیق شناخت عوامل موثر دینامیکی و همدیدی بر روی سرمازدگی و یخبندان در استان چهار محال و بختیاری بود تا بتوان با به کارگیری آن در آینده از وقوع این حادثه جلوگیری کرد و از شدت خسارتها کاست. محاسبات انجام شده نشان داد که میزان گرما هدر رفته در لحظه سرمازدگی در حدود 71 برابر میزان این گرما در حالت عادی بوده است. بر این اساس جهت جلوگیری از وقوع این حوادث از قبل با اعمال این میزان گرما به جو از روشهای مختلف می توان تا حدودی از بروز این پدیده جلوگیری کرد. تغییرات ناگهانی فشار, رطوبت و دیگر متغیرهای هواشناسی عامل این پدیده است. استفاده از ارقام غیر مقاوم در این مورد باعث تشدید خسارات می گردد. نوع خاک, آبیاری و عملیات زراعی دیگر نقش مهمی در این پدیده دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهیار، محمدباقر. (1382). بررسی پدیده سرمازدگی در استان چهار محال و بختیاری از دیدگاه همدیدی - دینامیکی. تحقیقات جغرافیایی، 18(2 (پیاپی 69))، 107-120. SID. https://sid.ir/paper/418281/fa

  Vancouver: کپی

  بهیار محمدباقر. بررسی پدیده سرمازدگی در استان چهار محال و بختیاری از دیدگاه همدیدی - دینامیکی. تحقیقات جغرافیایی[Internet]. 1382؛18(2 (پیاپی 69)):107-120. Available from: https://sid.ir/paper/418281/fa

  IEEE: کپی

  محمدباقر بهیار، “بررسی پدیده سرمازدگی در استان چهار محال و بختیاری از دیدگاه همدیدی - دینامیکی،” تحقیقات جغرافیایی، vol. 18، no. 2 (پیاپی 69)، pp. 107–120، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418281/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی