مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

455

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شواهد معرفت شناختی

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 150

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 کواین حوزه پیش بینی و آزمون را برای تحقیق برمی گزیند. در بحث شواهد (Evidence) می گوید: که تشکیل نظامهای نظری از تحریک حواس شروع می شود که آن، جملات مشاهده ای (observation sentences) را به ما القا می کند. از آنها گزارهای مطلقه مشاهده ای (observation categoricals) استنتاج می شود. آزمون براساس این گزاره هاست. او می گوید که معتقد به یقین علمی دکارتی (Cartesian scientific certainty) نیست، و بعد به نظریه معرفت شناسی با قرائت طبیعی (naturalized epistemology) خودش به عنوان راه جایگزین اشاره ای می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اورمن کواین، ویلاردوار. (1382). شواهد معرفت شناختی. نامه مفید، 9(36 (فلسفه))، 131-150. SID. https://sid.ir/paper/418259/fa

  Vancouver: کپی

  اورمن کواین ویلاردوار. شواهد معرفت شناختی. نامه مفید[Internet]. 1382؛9(36 (فلسفه)):131-150. Available from: https://sid.ir/paper/418259/fa

  IEEE: کپی

  ویلاردوار اورمن کواین، “شواهد معرفت شناختی،” نامه مفید، vol. 9، no. 36 (فلسفه)، pp. 131–150، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418259/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )