مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه اقتصادی | سال:1382 | دوره:3 | شماره:4-3 (پیاپی 11-10) | صفحه شروع:131 | صفحه پایان:155

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

313

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری بر چالشهای اقتصادی موجود در بخش نفت

نویسنده

پیکارجو کامبیز**

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 155

چکیده

 طی دو دهه اخیر, تحولات ایجاد شده در بازار جهانی نفت به تنزل شدید درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت (از جمله ایران) منجر شده است. مجموعه این تحولات که اغلب از سوی آژانس بین المللی انرژی (IEA) برنامه ریزی و به مورد اجرا درآمده است, کاهش بهای نفت و تثبیت نسبی آن را در بازارهای جهانی فراهم نموده است. در سالهای اخیر با ظهور و گسترش معاملات جدید نفتی (به ویژه در نیمه دوم دهه 1980) , معاملات صوری نفت به چندین برابر صادرات جهانی آن افزایش یافته است. ضمناً با افزایش مالیات بر مصرف نفت در کشورهای صنعتی, تقاضا برای نفت محدود شده است. در نتیجه علی رغم افزایش متعدد فرآورده های نفتی در کشورهای صنعتی, بهای نفت خام در بازار جهانی تنزل یافته و این امر کاهش درآمد تولیدکنندگان نفت را در پی داشته است. افزایش سریع کارایی مصرف نفت در کشورهای صنعتی, به محدودیت بیشتر تقاضا برای نفت در این گروه از کشورها- که بیش از 60 درصد از تولید جهانی نفت را به مصرف می رسانند- منجر شده است. بنابراین در این مقاله, ضمن بررسی مباحثی چون, افزایش مالیات بر نفت و همچنین افزایش کارایی مصرف نفت در کشورهای صنعتی جهان, جایگزینی سایر منابع انرژی با نفت و خلاصه کاهش شدید ارزش واقعی درآمدهای نفتی؛ به بررسی راههایی جهت کاستن زیانهای ناشی از تحولات اخیر بازار نفت و سایر عوامل داخلی و خارجی بر اقتصاد ایران می پردازیم؛ سپس چالشهای پیش روی بخش انرژی و نفت به طور کلی و در قالب برنامه های توسعه؛ از دیدگاههای مختلفی مانند مؤسسه مطالعات انرژی, وزارت نفت و ... بررسی خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID