video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

734

دانلود:

206

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه دو رژیم درمانی کنترل عفونت پس از سزارین

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 57

چکیده

 زمینه: با توجه به افزایش سزارین در چند دهه اخیر, لزوم کنترل عوارض این جراحی از جمله عفونت های بعد از عمل ضروری است.هدف: مطالعه به منظور مقایسه تاثیر پیشگیری آنتی بیوتیکی تک دوز به محض قطع کردن بند ناف نوزاد با مصرف 7 روزه آن در کنترل عفونت انجام شد.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی 50 خانم حامله ترم که به دلایل دفع مکونیوم, نمایش پا و سزارین تکراری یا انتخابی تحت عمل سزارین قرار گرفتند, به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. به گروه اول (رژیم تک دوز) پس از قطع کردن بند ناف نوزاد 2 گرم آنتی بیوتیک وریدی داده شد و در گروه دوم (رژیم 7 روزه) طی 24 ساعت اول پس از عمل, هر 6 ساعت یک گرم آنتی بیوتیک به صورت تزریق وریدی داده و سپس تا 7 روز آنتی بیوتیک خوراکی تجویز شد.یافته ها: در رژیم تک دوز, 1 مورد (4.16%) دچار عفونت محل زخم و در رژیم 7 روزه, 1 مورد (4.34%) دچار عفونت محل زخم و 2 مورد دچار تب پس از عمل با منشاء نامعلوم شدند. مدت بستری گروه اول 48 تا 72 ساعت و گروه دوم در 13% موارد بیشتر از 72 ساعت بود, البته با انجام آزمون آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه به دست نیامد.نتیجه گیری: تجویز آنتی بیوتیک بلافاصله پس از قطع کردن بند ناف همانند رژیم های طولانی آنتی بیوتیک قادر است از عفونت های بعد از عمل سزارین جلوگیری کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موحدی، فریده، و صوفی زاده، نسرین. (1382). مقایسه دو رژیم درمانی کنترل عفونت پس از سزارین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 7(1 (پیاپی 25))، 53-57. SID. https://sid.ir/paper/418073/fa

  Vancouver: کپی

  موحدی فریده، صوفی زاده نسرین. مقایسه دو رژیم درمانی کنترل عفونت پس از سزارین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین[Internet]. 1382؛7(1 (پیاپی 25)):53-57. Available from: https://sid.ir/paper/418073/fa

  IEEE: کپی

  فریده موحدی، و نسرین صوفی زاده، “مقایسه دو رژیم درمانی کنترل عفونت پس از سزارین،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، vol. 7، no. 1 (پیاپی 25)، pp. 53–57، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418073/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی