video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,899

دانلود:

145

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجربی بابزیا اوویس در گوسفند

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 56

چکیده

 هدف: مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ضایعات بافتی ناشی از عفونت تجربی بابریا اوویس در گوسفند.طرح: مطالعه تجربی.حیوانات: دوازده راس گوسفند 1 تا 2 ساله از نژاد شال.روش کار: در این مطالعه گوسفندان سابقه قبلی از آلودگی به انگل بابزیا نداشتند و در 6 راس از آنها طحال به روش جراحی برداشته شده بود. تلقیح انگل بابزیا اوویس از طریق وریدوداج انجام و پس از ظهور و پیشرفت نشانه های بالینی بیماری, تعداد 4 راس (3 راس بدون طحال,1 راس طحال دار) کالبدگشایی شد. پس از کالبد گشایی کامل و ثبت ضایعات ماکروسکوپیک در هر یک از لاشه ها, نمونه های مناسب از بافتهای مختلف برداشت و پس از پایدار شدن در فرمالین 10 درصد بافر خنثی و گذراندن مراحل آماده سازی بافتی و تهیه بلوکهای پارافینی, مقاطعی به ضخامت 5 میکرون تهیه و به روشهای H&E, گیمسای بافتی وpas  رنگ آمیزی گردید.نتایج: در بازرسی ظاهری, پرخونی شدید همراه با خونریزیهای پتشی و اکی موز در زیر کپسول کلیه ها مشاهده شد و سطح مقطع آنها, ادماتوز و به رنگ قهوه ای تیره بود. پرخونی و تورم بافت کبد با آثار احتباس صفرا در مجاری صفراوی همراه با انباشته شدن کیسه صفرا از صفرای رقیق ملاحظه گردید. پرخونی و ادم در پرده های مننژ و بافت مغز و پرخونی شدید همراه با خونریزیهای نقطه ای فراوان در زیر اپی کارد قابل توجه بود. عقده های لنفاوی, متورم و ادماتوز و دارای خونریزیهای وسیع در ناحیه قشری بود. پرخونی شدید و سرتاسری بافت ریه همراه با انباشته شدن نای و مجاری هوایی از مایعات ادمی کف آلود مشهود بود. رقیق و آبکی شدن خون, ادرار قرمز تیره, پرخونی لاشه ها بویژه در عضلات اسکلتی و در مواردی زردی جلب توجه می کرد. در مطالعه ریز بینی, گلومرولیت پرولیراتیو, پرخونی شدید و استاز در کلافه مویرگی, کانونهایی از نکروز لوله ای حاد(ATN)  ایسکمیک, پری کلانژیک و کلانژیو هپاتیت با احتباس صفرا و نکروزهای کانونی هپاتوسیت ها, پرخونی و ادم پرده های مننژ, ادم پیرامون نورون ها, ادم و خونریزی در اطراف رگهای خونی همراه با نکروز نورون ها و اسفنجی شدن بافت مغز, آندوکاردیت و پریکاردیت لمفوسیتیک با کانونهای خونریزی و نکروز و میوکاردیت لنفوهیستیوسیتیک, لنفادنیت هموراژیک همراه با ادم شدید, اریتروفاگوسیتوز و درجات خفیفی از لنفوسیتولیزعقده های لفنی, ادم آلوئولی حاد و پرخونی شدید رگهای خونی در عضلات اسکلتی مشاهده گردید.نتیجه گیری: بابزیا اوویس می تواند باعث ایجاد بحران همولیز حاد و تغییرات سیستم میکروواسکولار بویژه افزایش نفوذ پذیری رگهای خونی و استاز عروقی گردد که ماحصل آنها ضایعات وسیع و آنوکسی گسترده در تمام بافتهای بدن مخصوصا میوکاردیت همراه با دژنره شدن فیبرهای عضلانی قلب, ادم آلوئولی حاد و نفروز کانونی حاد است که مجموعه ای از این ضایعات می تواند برای حیوان مبتلا کشنده باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

اشرفی هلان، جواد، خاکی، زهره، ساسانی، فرهنگ، علیدادی، ناصر، نادعلیان، محمدقلی، و رهبری، صادق. (1383). مطالعه ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجربی بابزیا اوویس در گوسفند. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، 59(1)، 49-56. SID. https://sid.ir/paper/418052/fa

Vancouver: کپی

اشرفی هلان جواد، خاکی زهره، ساسانی فرهنگ، علیدادی ناصر، نادعلیان محمدقلی، رهبری صادق. مطالعه ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجربی بابزیا اوویس در گوسفند. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)[Internet]. 1383؛59(1):49-56. Available from: https://sid.ir/paper/418052/fa

IEEE: کپی

جواد اشرفی هلان، زهره خاکی، فرهنگ ساسانی، ناصر علیدادی، محمدقلی نادعلیان، و صادق رهبری، “مطالعه ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجربی بابزیا اوویس در گوسفند،” مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، vol. 59، no. 1، pp. 49–56، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418052/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.