video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,560

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

متمم فعل و افعال متمم پذیر در تاریخ جانگشای جوینی

نویسندگان

خلیل مقدم بیژن

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 61

چکیده

 در این مقاله: 1- ضمن تعریف, متمم فعل بیان شده است که بعضی از افعال, چه لازم و چه متعددی , به یک جزء دیگر نیازمند هستند که آن جزء با حرف اضافه اختصاصی می آید. که این جزء, متتم فعل نامیده می شود. 2- به نقد و بررسی متمم فعل در کتب دستور از گذشته تا امروز پرداخته شده است. 3- متمم فعل در تاریخ جهانگشای جوینی.مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر به دست آمده است: الف - متمم فعل با حروف اضافه «از»,«با», «بر», «به», «در» هم با فعل لازم, هم با فعل متعدی آمده است, ب - تعدادی محدود از افعال, متمم آنها با دو حرف اضافه به کار رفته و هر حرف اضافه معنای فعل را تغییر داده است, ج - بعضی از افعال, متمم آنها به جای «به » با حرف اضافه «با » به کار رفته است. د - بعضی از افعال, متمم آنها هم با حرف اضافه «به » و هم با حرف اضافه «با» به کار رفته است. 4- فهرست افعال متمم پذیر به تفکیک لازم و متعدی و با حروف اضافه مختلف ذکر شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  عباسی، محمود، و انزابی نژاد، رضا. (1382). متمم فعل و افعال متمم پذیر در تاریخ جانگشای جوینی. مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))، 36(3 (پی در پی 142))، 41-61. SID. https://sid.ir/paper/417879/fa

  Vancouver: کپی

  عباسی محمود، انزابی نژاد رضا. متمم فعل و افعال متمم پذیر در تاریخ جانگشای جوینی. مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))[Internet]. 1382؛36(3 (پی در پی 142)):41-61. Available from: https://sid.ir/paper/417879/fa

  IEEE: کپی

  محمود عباسی، و رضا انزابی نژاد، “متمم فعل و افعال متمم پذیر در تاریخ جانگشای جوینی،” مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))، vol. 36، no. 3 (پی در پی 142)، pp. 41–61، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417879/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )