مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد | سال:1380 | دوره:9 | شماره:3 (ضمیمه) | صفحه شروع:48 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

303

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

موکوسل های متعدد در Cystic fibrosis و نقش جراحی آندوسکوپی در درمان آن (گزارش موردی)

صفحات

 صفحه شروع 48 | صفحه پایان 53

کلیدواژه

سیستیک فیبروزیس (C.F)Q4

چکیده

 سیستیک فیبروزیس (C.F) بیماری غدد اگزوکرین است که بیماری ارثی مغلوب مربوط به غدد mucous type بوده و در ارتباط با موتاسیون کروموزوم 7 می باشد و با تغییر در ترکیب و میزان جریان بزاق در غده بزاقی بخصوص لب تظاهر می نماید. همچنین این غدد افزایش در غلظت سدیم و کاهش در Flow rate را بوجود می آورند. تغییرات هیستولوژیک غیر اختصاصی بوده و شامل اکتازی مجرا, غلیظ شدن ترشحات و آتروفی آسینی ها می باشد. نزدیک به 50% بیماران با C.F بالای 18 سال بوده و بیشتر از 90% کودکان با C.F دچار پان سینوزیت و 20% دچار پولیپ بینی می شوند که ممکن است نیاز به جراحی داشته باشند. در این مقاله پسر بچه 6 ساله ای معرفی می گردد که در زمینه C.F دچار موکوسل های متعدد در سینوسهای اتموئید و ماگزیلار و اسفنوئید دو طرف شده بود که نادر می باشد و بیشتر تظاهرات C.F نیز بصورت پان سینوزیت یا پولیپ بود. این بیمار بخاطر وجود موکوسل های متعد دچار تله کانتوس شدید, گرفتگی بینی و پروپتوزیس چشم ها شده بود که توسط آندوسکوپ و با اپروچ ترانس نازال, تمام موکوسل های باز شده و بیمار بهبودی یافت. با توجه به اینکه در بیماران C.F پان سینوزیت و پولیپ بینی شایع بوده ولی موکوسل های متعدد نادر است بایستی در صورت وجود تله کانتوس و پروپتوزیس چشم ها در این بیماران به فکر موکوسل بود که درمان قطعی آن جراحی توسط آندوسکوپ و با اپروچ ترانس نازال می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID