video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

58,755

دانلود:

495

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر فلوکستین بر کاهش وزن بیماران چاق

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 33

کلیدواژه

Body Mass Index) BMI )Q4

چکیده

 چاقی از شایعترین و قدیمی ترین اختلالات متابولیکی است که با ایندکس توده بدنی (BMI) بزرگتر از 30 تعریف میشود. چاقی به عنوان یک بیماری مزمن سبب ایجاد بسیاری از بیماریها و بعضی کانسرها میشود. فلوکستین یک داروی خوراکی ضدافسردگی با خاصیت مهارکنندگی باز جذب سروتونین است که با اثر بر روی مرکز اشتها باعث کاهش اشتها و کاهش وزن میگردد. این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی و به روش Cross-Sectional انجام شده است. 201 بیمار چاق (113 زن و 88 مرد) مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان افشار یزد در این مطالعه شرکت کردند. به بیماران برای مدت 2 ماه روزانه 40 میلی گرم فلوکستین تجویز گردید. متوسط کاهش وزن بیماران یک ماه بعد از مصرف فلوکستین 3.24 کیلوگرم و پس از 2 ماه از مصرف فلوکستین 6.67 کیلوگرم بود و یک ماه پس از قطع مصرف فلوکستین 0.71 کیلوگرم گاهش وزن داشتند. با توجه به اینکه اکثریت بیماران دارو را به راحتی تحمل کرده و دچار عارضه ای نشدند ونیز با توجه به اینکه کاهش وزن در اثر مصرف فلوکستین در کوتاه مدت محسوس میباشد بنابراین فلوکستین را میتوان به عنوان دارویی بی خطر برای درمان کوتاه مدت چاقی به کار برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  افخمی اردکانی، محمد، و صدقی، هاجر. (1382). بررسی تاثیر فلوکستین بر کاهش وزن بیماران چاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 11(1)، 28-33. SID. https://sid.ir/paper/417271/fa

  Vancouver: کپی

  افخمی اردکانی محمد، صدقی هاجر. بررسی تاثیر فلوکستین بر کاهش وزن بیماران چاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد[Internet]. 1382؛11(1):28-33. Available from: https://sid.ir/paper/417271/fa

  IEEE: کپی

  محمد افخمی اردکانی، و هاجر صدقی، “بررسی تاثیر فلوکستین بر کاهش وزن بیماران چاق،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، vol. 11، no. 1، pp. 28–33، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417271/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی