video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,471

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشخیص و بررسی نسبت آنسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس با استفاده از تکنیک PCR در نمونه مایع نخاع بیماران مشکوک به آنسفالیت هرپسی در شهر تهران 79، 1378

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 35

چکیده

 آنسفالیت یکی از خطرناکترین عفونتهایی است که توسط ویروس هرپس سیمپلکس (HSV) ایجاد میگردد. مطالعات سالهای اخیر تشخیص DNA ویروس در مایع نخاع را با استفاده از تکنیک PCR به عنوان یک روش حساس و اختصاصی به خصوص در مرحله اولیه بیماری که تصمیم گیری برای تعیین روش درمان حیاتی میباشد, مطرح نموده است. در این مطالعه 187 نمونه نخاع از بیمارانی که مشکوک به آنسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس بودند, از بیمارستانهای مختلف شهر تهران در سالهای 1379 و 1378 جمع آوری گشته و با استفاده از روش PCR جهت ردیابی ویروس هرپس سیمپلکس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان میدهد که 12% از موارد مطالعه شده از نظر HSV مثبت می باشند. مقایسه درصد موارد مثبت در بیماران متأهل و مجرد اختلاف معنی داری را نشان میدهد همچنین اختلاف معنی داری بین درصد افراد مبتلا به آنسفالیت هرپسی در گروه سنی 30 سال و بالاتر در مقایسه با گروه های کمتر از 30 سال وجود دارد (P<0.05) با توجه به بررسیهای آماری که در زمینه تعداد افراد خانوار در مبتلایان به آنسفالیت هرپسی صورت گرفت, اختلاف معنی داری نیز بین خانواده های پرجمعیت (بیش از 5 نفر) و خانواده های کم جمعیت تر مشاهده گردید. ضمناً در این مطالعه داشتن سابقه بروز تبخال دور لب نیز مورد بررسی قرار گرفت و اختلاف تقریباً معنی داری مشاهد گردید. نتایج این مطالعه اختلاف معنی داری را در رابطه با جنس, میزان تحصیلات, شیوع فصلی, مساحت منزل, تراکم خانوار و شغل بیماران نشان نداد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سیدی رشتی، سیدرضا، اسقایی، مریم، محوری، -، ناطق، رخشنده، محرز، مینو، سرپرست، احد، طباطبایی، -، و همکار، رسول. (1382). تشخیص و بررسی نسبت آنسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس با استفاده از تکنیک PCR در نمونه مایع نخاع بیماران مشکوک به آنسفالیت هرپسی در شهر تهران 79, 1378. بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE)، 8(20)، 33-35. SID. https://sid.ir/paper/417117/fa

  Vancouver: کپی

  سیدی رشتی سیدرضا، اسقایی مریم، محوری -، ناطق رخشنده، محرز مینو، سرپرست احد، طباطبایی -، همکار رسول. تشخیص و بررسی نسبت آنسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس با استفاده از تکنیک PCR در نمونه مایع نخاع بیماران مشکوک به آنسفالیت هرپسی در شهر تهران 79, 1378. بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE)[Internet]. 1382؛8(20):33-35. Available from: https://sid.ir/paper/417117/fa

  IEEE: کپی

  سیدرضا سیدی رشتی، مریم اسقایی، - محوری، رخشنده ناطق، مینو محرز، احد سرپرست، - طباطبایی، و رسول همکار، “تشخیص و بررسی نسبت آنسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس با استفاده از تکنیک PCR در نمونه مایع نخاع بیماران مشکوک به آنسفالیت هرپسی در شهر تهران 79, 1378،” بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE)، vol. 8، no. 20، pp. 33–35، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417117/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )