مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

506

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلی برای تعیین توزیع بهینه اربیوم در مغزی فیبرهای نوری اربیومی تقویت کننده به منظور بالا بردن بهره تقویت کنندگی آنها

نویسندگان

کرمی رقیه

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 این مقاله روشی را برای تعیین توزیع بهینه اربیوم جهت افزایش بهره تقویت فیبرهای اربیومی تقویت کننده ارائه می کند. توزیع های بهینه اربیوم به دست آمده در این مدل براساس نوع ساختار موجبری فیبر و میزان توان پمپ است . این توزیع های بهینه را برای فیبرهای رایج تک مدی و فیبرهای با پاشندگی انتقال یافته به دست آورده ایم. توزیع های بهینه اربیوم به دست آمده به صورت شبه گاوسی هستند و شبه سازی بهره تقویت برای این دو نوع فیبر نشان می دهد که توزیع های به دست آمده برای فیبرهای رایج تک مدی بهره تقویت را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. نتایج به دست آمده برای تقویت فیبرهای با پاشندگی انتقال یافته با نتایج گزارش شده سایر طراحی ها مطابقت کامل دارد. روش ارائه شده در عین حال که برای اولین بار پیشنهاد می شود, کاملا کلی است و برای هر نوع فیبر تقویت کننده یا موجبر فعال می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ارضی، عزت اله، حسنی، علیرضا، و اسماعیلی سراجی، فرامرز. (1382). مدلی برای تعیین توزیع بهینه اربیوم در مغزی فیبرهای نوری اربیومی تقویت کننده به منظور بالا بردن بهره تقویت کنندگی آنها. پژوهش فیزیک ایران، 4(1)، 1-12. SID. https://sid.ir/paper/417080/fa

  Vancouver: کپی

  ارضی عزت اله، حسنی علیرضا، اسماعیلی سراجی فرامرز. مدلی برای تعیین توزیع بهینه اربیوم در مغزی فیبرهای نوری اربیومی تقویت کننده به منظور بالا بردن بهره تقویت کنندگی آنها. پژوهش فیزیک ایران[Internet]. 1382؛4(1):1-12. Available from: https://sid.ir/paper/417080/fa

  IEEE: کپی

  عزت اله ارضی، علیرضا حسنی، و فرامرز اسماعیلی سراجی، “مدلی برای تعیین توزیع بهینه اربیوم در مغزی فیبرهای نوری اربیومی تقویت کننده به منظور بالا بردن بهره تقویت کنندگی آنها،” پژوهش فیزیک ایران، vol. 4، no. 1، pp. 1–12، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417080/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی