مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,047

دانلود:

3,282

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 156

چکیده

 "رنگ" به عنوان برجسته ترین و نمودارترین عنصر در حوزه محسوسات از دیر باز تاکنون مورد توجه انسان بوده و همواره روح و روان آدمی را مسحور قدرت نافذ خویش نموده است. رنگ, مایه آرایش جهان آفرینش و نمایانگر قدرت نقاش زبر دست هستی است. امروزه - به عقیده بسیاری از بزرگان ادب و هنر جهان - رنگ, مهمترین عنصر در بروز خلاقیت های هنری است. از آنجا که شعر, گزینش واژه هایا به تعبیر دقیقتر, نقاشی با واژه هاست, بی گمان انتخاب رنگها در عرصه هنرمندی شاعر نمی تواند بی تاثیر باشد و انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه هر رنگ از سوی شاعر, بیانگر دیدگاه وی نسبت به هستی و پدیده های آن محسوب می گردد. دقت نظر در میزان بسامد واژگان رنگین در آثار هر شاعر می تواند ما را به بسیاری از ویژگیهای اخلاقی و رفتاری شاعر و همچنین لایه های زیرین جهان بینی وی رهنمون سازد. در این مقاله کوشیده ایم با توجه به بسامد واژگانی رنگها از راهی علمی تر به پاره ای از ویژگیهای رفتاری, اخلاقی سهراب سپهری دست یابیم.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قاسم زاده، سیدعلی، و نیکوبخت، ناصر. (1382). روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری. پژوهشهای ادبی، 1(2)، 145-156. SID. https://sid.ir/paper/416934/fa

  Vancouver: کپی

  قاسم زاده سیدعلی، نیکوبخت ناصر. روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری. پژوهشهای ادبی[Internet]. 1382؛1(2):145-156. Available from: https://sid.ir/paper/416934/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلی قاسم زاده، و ناصر نیکوبخت، “روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری،” پژوهشهای ادبی، vol. 1، no. 2، pp. 145–156، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/416934/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی