مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

484

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روش شاخص سیل اصلاح شده برای برآورد جریان کم و مقایسه آن با روش همبستگی در حوضه آبریز مازندران

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 ساده ترین تعریف برای جریان کم سالانه, کمترین جریان متوسط روزانه در طول یک سال است. اما به خاطر به حداقل رساندن اثرات تغییرات و نوسانات جریان, آن را معمولا به صورت کمترین جریان متوسط در چند روز پیاپی از قبیل 7, 15, 30, 60, روز در طول یک سال تعریف میکند. به منظور تعیین جریان کم در مکانهایی که اندازه گیری جریان صورت نمیگیرد, معمولا از روشهای تحلیل منطقه ای استفاده میشود. روش اصلاح شده سیل شاخص میتواند ابزار مناسبی برای این کار باشد. در این تحقیق از روش سیل شاخص برای برآورد جریانهای کم در حوضه آبریز مازندران استفاده شد و منحنی های منطقه ای فراوانی جریان کم برای تداوم های زمانی 7, 15, 30, 60, روز به دست آمد. معادلات منطقه ای برای جریان کم شاخص برحسب ویژگی های حوضه آبریز, برای تداوم های زمانی مختلف محاسبه شدند. در نهایت نتایج روش اصلاح شده سیل شاخص یا همان روش جریان کم شاخص یا نتایج روش همبستگی مقایسه گردید. نتایج نشان میدهد که دقت روش جریان کم شاخص گرچه کمتر از روش همبستگی بوده است ولی تفاوت زیادی با آن ندارد و بنابراین با توجه به کارایی بالاتر روش اصلاح شده سیل شاخص استفاده از آن توصیه میگردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسلامیان، سیدسعید، زارعی، علیرضا، و ابریشم چی، احمد. (1382). روش شاخص سیل اصلاح شده برای برآورد جریان کم و مقایسه آن با روش همبستگی در حوضه آبریز مازندران. علوم و صنایع کشاورزی، 17(2)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/416919/fa

  Vancouver: کپی

  اسلامیان سیدسعید، زارعی علیرضا، ابریشم چی احمد. روش شاخص سیل اصلاح شده برای برآورد جریان کم و مقایسه آن با روش همبستگی در حوضه آبریز مازندران. علوم و صنایع کشاورزی[Internet]. 1382؛17(2):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/416919/fa

  IEEE: کپی

  سیدسعید اسلامیان، علیرضا زارعی، و احمد ابریشم چی، “روش شاخص سیل اصلاح شده برای برآورد جریان کم و مقایسه آن با روش همبستگی در حوضه آبریز مازندران،” علوم و صنایع کشاورزی، vol. 17، no. 2، pp. 0–0، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/416919/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.