مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

518

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه جدایه های pseudomonas viridiflava از میزبانهای مختلف از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی در استان فارس

صفحات

 صفحه شروع 253 | صفحه پایان 263

چکیده

 به منظور مقایسه جدایه های ( Pseudomonas viridiflava (pv از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی.طی سالهای 1378-1379 ازگیاهان, مرکبات , درختان میوه هسته دار, گندم, خیار, خاک و علفهای هرز در استان فارس و همچنین از انبه در میناب نمونه برداری گردید. تعداد 49 جدایه که از لحاظ اکسیداز, تولید لوان و هیدرولیز آرژنین منفی ولی در تحریک واکنش فوق حساسیت در توتون و یا شمعدانی و توانایی تولید پوسیدگینرم روی سیب زمینی مثبت بودند و همچنین 11 جدایه که قادر به ایجاد لهیدگی در سیب زمینی واستفاده از سوکروز نبودند مقدمتا به عنوان Pv انتخاب و آزمون های تکمیلی روی آنها انجام شد. در بین کلنی ها مورد مطالعه 3 نوع کلنی مشاهده گردید. کلیه جدایه ها قادر به استفاده از اریتریول و دی, ال- لاکتات بوده و بر اساس آزمون های LOPAT (تولید لوان, اکسیداز, لهانیدن سیب زمینی, هیدرولیز آرژنین و تحریک واکنش فوق حساسیت) به 4 گروه تقسیم شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نتاج، محمدرضی، و تقوی، سیدمحسن. (1383). مقایسه جدایه های pseudomonas viridiflava از میزبانهای مختلف از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی در استان فارس. علوم کشاورزی ایران، 35(1)، 253-263. SID. https://sid.ir/paper/416901/fa

  Vancouver: کپی

  نتاج محمدرضی، تقوی سیدمحسن. مقایسه جدایه های pseudomonas viridiflava از میزبانهای مختلف از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی در استان فارس. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1383؛35(1):253-263. Available from: https://sid.ir/paper/416901/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضی نتاج، و سیدمحسن تقوی، “مقایسه جدایه های pseudomonas viridiflava از میزبانهای مختلف از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی در استان فارس،” علوم کشاورزی ایران، vol. 35، no. 1، pp. 253–263، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/416901/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )