مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بررسیهای حسابداری و حسابرسی | سال:1382 | دوره:10 | شماره:33 | صفحه شروع:131 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

424

دانلود:

91

استناد:

15

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 150

چکیده

 سرمایه گذاران, اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموار سازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند, به خصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. تحقیقات پیرامون هموار ساز سود توسط محققین مختلف صورت گرفته است. یکی از این تحقیقات پیرامون تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام توسط میچلسون و همکارانش است. تحقیق آنها نشان می دهد که هموار سازی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان میدهد که هموار سازی اثری بر بازده های غیر مادی شرکت ها ندارد ولیکن عامل صنعت توام با هموار سازی بر بازده های غیر عادی شرکت ها موثر است. هموار سازی و اندازه تواما بر بازده های غیر عادی بی اثر بوده ولی هموار سازی و افزایش سرمایه را توما میتوان عاملی موثر بر بازده های غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست, و نهایتا اینکه تاثیر هموار سازی سود بر بازده های غیر عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضعیف است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID