video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

515

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آزمایشگاهی میزان جذب فلوراید در مینا متعاقب مصرف دهانشویه مدارس کشور و مقایسه آن با دهانشویه NaFRINSE

نویسندگان

انصاری قاسم | صدر علیرضا

صفحات

 صفحه شروع 642 | صفحه پایان 652

چکیده

 هدف: این مطالعه با هدف بررسی میزان جذب فلوراید در مینای سالم متعاقب مصرف دهانشویه سدیم فلوراید مدارس کشور ارزیابی شد و مقدار آن با دهانشویه خارجی NaFRINSE (مورد تایید ADA) بصورت آزمایشگاهی مقایسه گردید.مواد و روشها: این مطالعه از نوع تجربی دارای گروههای کنترل و آزمایش بود. 30 دندان پرمولر اول سالم که به منظور ارتودنسی کشیده شده بودند به صورت تصادفی به دو گروه پانزده تائی و هر دندان نیز به دو نیمه مزیالی و دیستالی (یک نیمه کنترل و دیگری آزمایش) تقسیم شدند. سطح معینی به صورت نیمدایره روی سطح مینای هر نیمه آزمایش به مدت 30 دقیقه در معرض یکی از دهانشویه ها قرار گرفت و سپس با کاربرد روش Acid Etch Enamel Biopsy در دو عمق از همه نیمه ها نمونه برداری شد. محتوای فلوراید جهت بررسی میزان جذب آن و کلسیم جهت تعیین عمق نمونه برداری در همه نمونه ها اندازه گیری شد.یافته ها: پس از انجام محاسبات و آنالیز آماری به روش Repeated Measure مشخص گردید در هر دو دهانشویه در دو عمق, فلوراید جذب مینایی داشته که بطور متوسط در دهانشویه ایرانی برای عمق اول و دوم به ترتیب 55/594 و33/463 و به همین ترتیب در دهانشویه خارجی برابر 41/781 و 73/488 ppm بود میزان این جذب بین دو دهانشویه از لحاظ آماری اختلاف معنی داری ندارد (P<0.05). نتیجه گیری: دهانشویه تولید شده در ایران همانند مشابه خارجی آن قابلیت افزایش دادن فلوراید مینای دندان را دارد و مصرف آن میتواند به صورت هفتگی به عنوان مکمل برنامه روزانه مسواک زدن خصوصا در مناطقی که ابتلا به پوسیدگی در آنها شیوع بالایی دارد توصیه گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  انصاری، قاسم، و صدر، علیرضا. (1382). بررسی آزمایشگاهی میزان جذب فلوراید در مینا متعاقب مصرف دهانشویه مدارس کشور و مقایسه آن با دهانشویه NaFRINSE. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، 21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی))، 642-652. SID. https://sid.ir/paper/416724/fa

  Vancouver: کپی

  انصاری قاسم، صدر علیرضا. بررسی آزمایشگاهی میزان جذب فلوراید در مینا متعاقب مصرف دهانشویه مدارس کشور و مقایسه آن با دهانشویه NaFRINSE. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)[Internet]. 1382؛21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)):642-652. Available from: https://sid.ir/paper/416724/fa

  IEEE: کپی

  قاسم انصاری، و علیرضا صدر، “بررسی آزمایشگاهی میزان جذب فلوراید در مینا متعاقب مصرف دهانشویه مدارس کشور و مقایسه آن با دهانشویه NaFRINSE،” مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، vol. 21، no. ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)، pp. 642–652، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/416724/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.