مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران | سال:1389 | دوره:28 | شماره:3 | صفحه شروع:262 | صفحه پایان:268

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

208

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی هایپراوریسمی در کودکان چاق و ارتباط بین هایپراوریسمی و فاکتورهای مرتبط با چاقی

صفحات

 صفحه شروع 262 | صفحه پایان 268

چکیده

 زمینه: اخیرا چاقی و عوارض آن (نظیر آنچه در بزرگسالان دیده می شود) به سرعت در حال افزایش است. مشخص شده که بالا بودن اسیداوریک ادرار می تواند ناشی از تولید بیشتر آن در بدن باشد. در برخی بزرگسالان چاق علت آن ناشی از کاهش دفع ادراری اسیداوریک دانسته شده.هدف این مطالعه بررسی مکانیزم هیپراوریسمی در کودکان چاق و ارتباط بین هیپراوریسمی و عوامل مرتبط با چاقی می باشد.روش کار: 75 کودک مبتلا به چاقی شدید (42 پسر و 33 دختر) مورد مطالعه قرار گرفتند و با 30 کودک غیر چاق (20 پسر و 10 دختر) مقایسه شدند. لپتین, چربی های سرم, آنزیم های کبد, اسیداوریک و کراتینین خون و همچنین اسیداوریک و کراتینین 24 ساعته ادرار در هر کودک اندازه گیری شد و کلیرانس اسیداوریک محاسبه گردید.یافته ها: جمعیت در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. سطح اسیداوریک سرم (UA) در کودکان چاق به مراتب بالاتر از کودکان گروه کنترل بود اما اسیداوریک ادرار (U-UA), کلیرانس اسیداوریک (Cua/Ccr FEUA, (CUA) 100 = Fractiontal excretion of uric acid) در کودکان چاق کمتر از کودکان گروه کنترل بود. پایین بودن غلظت اسیداوریک ادرار (U-UA) در کودکان چاق نشانگر آن است که بالا بودن اسیداوریک خون ایشان به علت افزایش دریافت غذاهایی که مولد اسیداوریک هستند نمی باشد. بین اسیداوریک و نسبت «سن بر وزن» ارتباط معنی داری وجود دارد و با بالا رفتن سن و وزن این ارتباط قوی تر می شود.نتیجه گیری: هیپراوریسمی در کودکان چاق عمدتا ناشی از کاهش کلیرانس کلیوی اسیداوریک است نه به دلیل  افزایش تولید آن در بدن و این هیپراوریسمی با بالارفتن سن و افزایش چاقی که تشدید می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID