مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران | سال:1389 | دوره:28 | شماره:2 | صفحه شروع:205 | صفحه پایان:212

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تب از دو دیدگاه قدیم و جدید

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 212

کلیدواژه

چکیده

 در طبِ امروز از تب به عنوان یک symptom و sign یادشده و تب را حاصل تغییر درجه حرارت در هیپوتالاموس می دانند. تب عبارت است از افزایش درجه حرارت در نتیجه افزایش درجه ثابت در هیپوتالاموس. در بسیاری از موارد علت تب شناخته  نشده که تحت عنوان FUO تعریف می شود. در طب سنتی نیز تب یک علامت شناخته شده بوده که تحت عنوان حمی و حمیات از آن یاد می گردد. مبحث حمیات یکی از گفتارهای مهم ابوعلی سینا بوده که به طور مفصل از جهات گوناگون به آن پرداخته است. در این مقاله ما نیز به صورت گذرا این موضوع را از دو دیدگاه قدیم و جدید مورد بررسی قرار داده ایم.اهداف و روش مطالعه: این مطالعه از دو نوع گذشته نگر و آینده نگر به روش مقابله و مقایسه صورت گرفته این بررسی دیدگاه ابوعلی سینا را در مورد تب به صورت تطبیقی و مقایسه ای با نظریات جدید پزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.یافته ها, بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه در بسیاری از موارد تب به صورت ناشناخته باقی مانده و در اقدامات تشخیصی جوابی حاصل نمی گردد توجهی جدید به دیدگاه تشخیصی و درمانی اطبای سنتی ایران همچون ابوعلی سینا شاید بتواند راهگشای مشکلات باشد و بتواند راه جدیدی را در امور تحقیقات و پژوهش نسبت به این موضوع بوجود آورد نهایتا روش های درمانی جدیدی را ارائه دهد که البته این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID