مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

839

دانلود:

377

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایران

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 219

چکیده

 سابقه و هدف: موش ها مخازن و منابع بالقوه مهمی برای تعدادی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات می باشند و در انتقال و انتشار بیماری های عفونی نقش مهمی را ایفا می نمایند. این مقاله به علت نقش مهم موش ها در انتقال بیماری ها به انسان و با هدف بررسی بیماری های منتقله به وسیله آنها و پراکندگی جغرافیایی آنها در ایران به انجام رسیده است.مواد و روش ها: این تحقیق به روش مروری و با استفاده از واژگان کلیدیYersinia, Tularemia, Salmonellosis, Rodents  و اسامی سایر بیماری های منتقله از طریق موش ها و جستجو در پایگاه های علمی PubMed, Web of Science, Ovid, Scirus, Iran Medex, SID, Systematic Review و Google Scholar انجام پذیرفت. در مجموع تعداد 600 مقاله کامل و چکیده مقاله به دست آمد که پس از بررسی عناوین چکیده و مقدمه مقالات تعدادی از آنها به دلیل عدم ارتباط با اهداف مطالعه مورد بررسی حذف گردید. در نهایت منابع واجد شرایط انتخاب شده و نتیجه گیری به عمل آمد.نتایج: مهمترین یافته های این مطالعه ارایه ای نوین از پراکنش موش ها و بیماری های منتقله از طریق آنان در ایران است. این مطالعه به طور دقیق انواع بیماری های منتقله به وسیله موش ها و نحوه پراکنش آنها را نشان می دهد و مناطق پر خطر را به منظور به کارگیری روش های کنترل موثر نشان دار می نماید.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد موش ها مخازن مهم بیماری در ایران هستند. کانون های مهم بیماری های منتقله از طریق جوندگان در ایران تقریبا در تمامی شهرها و استان های کشور پراکنده است. به همین دلیل مبارزه با جوندگان با روش های مطمئن بیش از پیش اهمیت می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهقانی، روح اله، سیدی، حمیدرضا، دهقان، سمانه، و شریفی، هادی. (1392). مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایران. فیض، 17(2)، 203-219. SID. https://sid.ir/paper/40971/fa

  Vancouver: کپی

  دهقانی روح اله، سیدی حمیدرضا، دهقان سمانه، شریفی هادی. مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایران. فیض[Internet]. 1392؛17(2):203-219. Available from: https://sid.ir/paper/40971/fa

  IEEE: کپی

  روح اله دهقانی، حمیدرضا سیدی، سمانه دهقان، و هادی شریفی، “مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایران،” فیض، vol. 17، no. 2، pp. 203–219، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/40971/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی