مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

325

دانلود:

189

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تطبیقی روش های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 بارندگی یکی از مهم­ ترین عناصر تعیین­ کننده اقلیمی می­ باشد و اندازه­ گیری و برآورد دقیق مقدار آن اهمیت زیادی دارد. هدف این تحقیق, ارزیابی کارایی الگوریتم 3B42 ماهواره TRMM و ارائه مدل نمایی و مدل مفهومی ابر برای برآورد مقدار بارندگی شش ساعته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و اعتبارسنجی این داده­ ها با استفاده از داده­ های ایستگاه­ های زمینی و همچنین مقایسه این روش­ ها در حوضه جهت انتخاب مناسب­ ترین مدل می­ باشد. در این تحقیق از داده­ های ساعتی بارش, دما, فشار هوا و دمای نقطه شبنم 16 ایستگاه سینوپتیک واقع در حوضه دریاچه ارومیه با طول دوره آماری 2007 تا 2011, داده­ های نرخ بارندگی سه ساعته 3B42-V6 ماهواره TRMM با تفکیک مکانی 25/0 درجه و تصاویر باند مادون قرمز حرارتی ماهواره متئوست 7 در فواصل زمانی شش ساعته استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر مطابقت قابل قبول داده­ های بارش برآورد شده با مقادیر ثبت شده ایستگاه­ های زمینی می­ باشد. نتایج مقایسه این روش­ ها جهت انتخاب مدل بهینه, نشان می­ دهد که مدل نمایی, بالاترین میزان ضریب تعیین (برابر 61/0) را دارد و علاوه بر همبستگی بالا, به دلیل داشتن مقادیر کم شاخص­ های RMSE و MAE, دارای کارایی قابل قبولی در برآورد بارندگی این حوضه می­ باشد. بنابراین این مدل را می­ توان به عنوان مناسب­ ترین مدل برآورد بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه معرفی نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جوان، خدیجه، رسولی، علی اکبر، عرفانیان، مهدی، و ساری صراف، بهروز. (1397). ارزیابی تطبیقی روش های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه. جغرافیا و برنامه ریزی، 22(65 )، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/407853/fa

  Vancouver: کپی

  جوان خدیجه، رسولی علی اکبر، عرفانیان مهدی، ساری صراف بهروز. ارزیابی تطبیقی روش های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه. جغرافیا و برنامه ریزی[Internet]. 1397؛22(65 ):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/407853/fa

  IEEE: کپی

  خدیجه جوان، علی اکبر رسولی، مهدی عرفانیان، و بهروز ساری صراف، “ارزیابی تطبیقی روش های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه،” جغرافیا و برنامه ریزی، vol. 22، no. 65 ، pp. 0–0، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/407853/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی