مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

364

دانلود:

182

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر آگونیست گیرنده 5-HT3 هیپوکامپ جانبی بر فراموشی ناشی از اتانول در موش های کوچک آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 239 | صفحه پایان 247

چکیده

 سابقه وهدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آگونیست گیرنده 5-HT3 در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر تخریب حافظه القا شده به وسیله اتانول است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 96 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI استفاده گردید. اتانول به روش درون صفاقی و آگونیست گیرنده 5HT3 (MCHL) در ناحیه CA1 هیپوکامپ تزریق شد. برای بررسی حافظه اجتنابی مهاری از دستگاه Step-Down یک طرفه استفاده شد. نتایج: بررسی ها نشان دادند که تزریق پیش از آموزش اتانول (mg/kg 1) و MCHL (ng/mouse 0/5) باعث تخریب حافظه اجنتابی مهاری می شود. همچنین, تزریق دوز غیرموثر MCHL (ng/mouse 0/005) همراه با دوز غیرموثر اتانول (mg/kg 0/01) منجر به تخریب حافظه می شود. به علاوه, مشاهده شد که تزریق دوزهای مختلف MCHL (ng/mouse 0/5, 0/05, 0/005) همراه با دوز موثر اتانول (mg/kg 1) منجر به بازگشت حافظه تخریب شده توسط اتانول می شود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه قویا نشان می دهد که ناحیه CA1 هیپوکامپ نقش مهمی در فراموشی ناشی از سروتونین داشته و آگونیست گیرنده های 5-HT3سروتونینی این ناحیه با اتانول تداخل عمل دارند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسدی مطلق، معصومه، پاک پور، بهاره، و نوائیان، مجید. (1397). اثر آگونیست گیرنده 5-HT3 هیپوکامپ جانبی بر فراموشی ناشی از اتانول در موش های کوچک آزمایشگاهی. فیض، 22(3 )، 239-247. SID. https://sid.ir/paper/40611/fa

  Vancouver: کپی

  اسدی مطلق معصومه، پاک پور بهاره، نوائیان مجید. اثر آگونیست گیرنده 5-HT3 هیپوکامپ جانبی بر فراموشی ناشی از اتانول در موش های کوچک آزمایشگاهی. فیض[Internet]. 1397؛22(3 ):239-247. Available from: https://sid.ir/paper/40611/fa

  IEEE: کپی

  معصومه اسدی مطلق، بهاره پاک پور، و مجید نوائیان، “اثر آگونیست گیرنده 5-HT3 هیپوکامپ جانبی بر فراموشی ناشی از اتانول در موش های کوچک آزمایشگاهی،” فیض، vol. 22، no. 3 ، pp. 239–247، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/40611/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی