مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,534

دانلود:

393

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی کشتارگاه های مرغ با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کشتارگاه طیور نمونه تهران)

صفحات

 صفحه شروع 470 | صفحه پایان 455

چکیده

 زمینه و هدف :کشتارگاه طیور نمونه تهران با مساحتی بالغ بر 13000m2 در ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران و در محله مرادآباد قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل اثرات زیست محیطی کشتارگاه مذکور به انجام رسید. برای دستیابی به این هدف از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است, استفاده گردید.روش بررسی: ابتدا از طریق تجزیه و تحلیل اثرات پروژه, معیارها و گزینه های مورد نظر مشخص گردید. در ادامه جهت تایید نهایی معیارها از پرسشنامه خبرگان استفاده گردید. به منظور اولویت بندی معیارها و گزینه ها از تکنیک بردار ویژه با به کارگیری نرم افزار Expert choice استفاده شد.یافته ها: نتایج اندازه گیری از پساب خروجی کشتارگاه نشان داد که پساب خروجی قابلیت تخلیه به آب سطحی, چاه و نیز مصارف آبیاری و کشاورزی را ندارد. ارزیابی صدا نشان داد که میزان صدای اندازه گیری شده بیشتراز حد مجاز است. نتایج آزمایش آلاینده های هوا پائین تر از حد استاندارد بوده است.نتیجه گیری: نتایج مبین آن است که در بعد آلودگی های کشتارگاه, فاضلاب با وزن 0.479 اولویت نخست و به ترتیب, صدا, هوا و بو با وزن های 0.229, 0.136 و0.080  اولویت های بعدی را شامل می شوند. محیط اقتصادی, اجتماعی فرهنگی نسبت به محیط فیزیکی شیمیایی و سپس محیط بیولوژیکی, رتبه بالاتری را کسب نموده است. در خاتمه با توجه به مهم ترین معضل زیست محیطی کشتارگاه (فاضلاب), بهینه سازی سیستم تصفیه پساب کشتارگاه و نیز پایش مستمر کیفیت پساب خروجی در اولویت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جوزی، سیدعلی، و فیروزه ای، مریم. (1392). تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی کشتارگاه های مرغ با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کشتارگاه طیور نمونه تهران). سلامت و محیط زیست، 6(4)، 470-455. SID. https://sid.ir/paper/405982/fa

  Vancouver: کپی

  جوزی سیدعلی، فیروزه ای مریم. تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی کشتارگاه های مرغ با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کشتارگاه طیور نمونه تهران). سلامت و محیط زیست[Internet]. 1392؛6(4):470-455. Available from: https://sid.ir/paper/405982/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلی جوزی، و مریم فیروزه ای، “تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی کشتارگاه های مرغ با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کشتارگاه طیور نمونه تهران)،” سلامت و محیط زیست، vol. 6، no. 4، pp. 470–455، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/405982/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی