مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران) | سال:1399 | دوره:10 | شماره:2 | صفحه شروع:125 | صفحه پایان:134

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

127

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری مقادیر ضعیف برای توان های یک مشاهده پذیر

نویسنده

نحوی فرد الهه

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 134

چکیده

مقادیر ضعیف یک مشاهده پذیر می توانند با استفاده از اندازه گیری ضعیف با پیش و پس گزینشگری حالت برای سامانه هدف بدست آیند. مثلا, وقتی مقادیر ضعیف کوچک باشند, چشمداشتی مکان (تکانه) ابزار, یک جابجایی متناسب با جزء حقیقی (موهومی) مقدار ضعیف را نمایش می دهد. در این مقاله, مبانی روش جدیدی برای بدست آوردن مقادیر ضعیف ارائه می گردد که الزاما نیازی به ضعیف بودن اندازه گیری ندارد. با استفاده از این روش نه تنها مقدار ضعیف یک مشاهده پذیر بلکه مقادیر ضعیف همه توان های آن نیز قابل محاسبه هستند. نکته کلیدی در این روش استفاده از اندازه گیری یک مجموعه کامل از توزیع های حاشیه ای برای بازسازی حالت ابزار به جای مقادیر چشمداشتی مشروط مختصه و تکانه ابزار در روش متعارف است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID