مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

209

دانلود:

163

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس

صفحات

 صفحه شروع 241 | صفحه پایان 263

کلیدواژه

چکیده

 امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. دولت ها باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که پدیدآورندگان آثار فکری با اطمینان بتوانند فعالیت کرده, و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده, به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند. همچنین حمایت از اینان نباید به گونه ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود, چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. این کلیت در قالب حقوق مالکیت فکری قابل پیگیری بوده و جوامع به ویژه در این عصر که گستردگی علم, دانش و هنر شاخصه آن تلقی می گردد, نمود یافته است. مسلما هر کشور برای دور نماندن از حمایت دانش و هنر و به تبع آن دانشمندان و هنرمندان مقرراتی را در این راستا تدوین و اجرا می نماید. آنچه در این عرصه مد نظر بوده حمایت همه جانبه ای است که جامعه بین المللی آن را در قالب موافقت نامه های مختلف و در این حوزه موافقت نامه موسوم به تریپس ایجاد نموده است. اهمیت این موافقت نامه تنها به تقابلات, خلاء ها و همپوشانی با قوانین ملی ختم نمی گردد. وجود خلاء ها و نواقص تقنینی داخلی در این عرصه ضرورت الحاق به این موافقت نامه را به طور فزاینده ای القاء می نماید. این نوشته در صدد تحلیل آثار حقوقی ناشی از الحاق به این موافقت نامه در نظام حقوقی ایران است. بازنگری, اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی از آثاری است که به این الحاق مترتب است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صدخسروی، معصومه، و حبیب زاده، توکل. (1398). آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس. مجله تحقیقات حقوقی، 22(86 )، 241-263. SID. https://sid.ir/paper/404434/fa

  Vancouver: کپی

  صدخسروی معصومه، حبیب زاده توکل. آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس. مجله تحقیقات حقوقی[Internet]. 1398؛22(86 ):241-263. Available from: https://sid.ir/paper/404434/fa

  IEEE: کپی

  معصومه صدخسروی، و توکل حبیب زاده، “آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس،” مجله تحقیقات حقوقی، vol. 22، no. 86 ، pp. 241–263، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/404434/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی