video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

598

دانلود:

323

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آنالیز عنصری بافت در پروتون تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 برای استفاده بهینه از قابلیت های پروتون در درمان تومور, لازم است در مرحله طرح درمان محل پیک براگ با دقت بالایی پیش بینی شود. آنالیز عنصری بافت یکی از روش های مورد تحقیق برای پیش بینی دقیق محل پیک براگ, برد پروتون و توزیع توان توقف بافت می باشد. هر عنصر در بافت طیف گاماهای آنی منحصر به فردی دارد, بنابراین با ثبت و تحلیل طیف گاماهای آنی گسیل شده از بافت, امکان پیش بینی جرم عناصر بافت وجود دارد. در مطالعه حاضر, ابتدا گاماهای آنی گسیل شده از عناصر اصلی بافت های بدن (Ca20, O16, C12 و N14) با استفاده از کد Geant4 به دست آمدند. سپس با استفاده از پنج فانتوم با جرم های عنصری مشخص, رابطه تناسب بین شمارش های زیر قله خطوط گاما 91/3, 31/2 و MeV 12/7 به ترتیب با جرم عناصر کلسیم, نیتروژن و اکسیژن در فانتوم ها به صورت خط برازش به دست آمدند. در ادامه برای دو فانتوم آزمون با داشتن شمارش های این خطوط گاما و با استفاده از خط برازش, جرم هر عنصر در فانتوم تخمین و با مقدار واقعی مقایسه گردید. نتایج به دست آمده برای سه عنصر ذکر شده در فانتوم های آزمون دارای اندازه ی درصد خطای نسبی کم تر از 6 هستند, که موجب جابه جایی برد پروتون کم تر از 1 میلی متر می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ساحلی، فرشته، وثوقی، ناصر، ریاضی، زعفر، و رسولی، فاطمه سادات. (1399). آنالیز عنصری بافت در پروتون تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی. مجله علوم و فنون هسته ای، 41(2 (پیاپی 92) )، 1-9. SID. https://sid.ir/paper/404311/fa

  Vancouver: کپی

  ساحلی فرشته، وثوقی ناصر، ریاضی زعفر، رسولی فاطمه سادات. آنالیز عنصری بافت در پروتون تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی. مجله علوم و فنون هسته ای[Internet]. 1399؛41(2 (پیاپی 92) ):1-9. Available from: https://sid.ir/paper/404311/fa

  IEEE: کپی

  فرشته ساحلی، ناصر وثوقی، زعفر ریاضی، و فاطمه سادات رسولی، “آنالیز عنصری بافت در پروتون تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی،” مجله علوم و فنون هسته ای، vol. 41، no. 2 (پیاپی 92) ، pp. 1–9، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/404311/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی