مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

974

دانلود:

180

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نتایج جراحی روی 420 بیمار مبتلا به مگاکولون مادرزادی طی سالهای 78-1359

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 75

چکیده

 سابقه و هدف: هنوز بیماری مگاکولون مادرزادی, یکی از مشکلات مهم و بزرگ جراحی کودکان است و درمان جراحی آن با مشکلات و عوارض مختلفی مواجه است و به همین دلیل روش های مختلفی را برای درمان آن به کار می برند, در این مقاله به تعیین نتایج جراحی مگاکولون مادرزادی به روش سوئن سون و در 2 مقطع ده ساله, طی سالهای 1378-1359 بررسی شد.مواد و روش ها: تحقیق در مرحله اول به روش داده های موجود, روی کلیه پرونده بیمارانی که با تایید پاتولوژی مبتلا به مگاکولون بوده و به روش سوئن سون تحت عمل جراحی قرار گرفتند, انجام گرفت. سن, جنس, علایم بالینی, گزارش پاتولوژی, حد بدون عصب روده, بیماریهای همراه, عوارض زودرس, عوارض دیررس در مقطع بررسی و تغییرات آن مورد قضاوت آماری قرار گرفت. در مرحله دوم با دعوت از بیماران, نتایج درمان به ویژه از نظر کنترل ادرار و مدفوع و میزان رضایت از عمل بررسی و با آمار توصیفی ارایه گردید.یافته ها: در کل 420 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که در مقطع 10 ساله اول 190 نفر و در مقطع دوم 230 نفر بود. 74 درصد بیماران پسر و 26 درصد دختر بودند و سنین حداقل 3 روز تا حداکثر 14 سال و 3 ماه داشتند. بیشترین حد بدون عصب در کولون سیگمویید به میزان 54.5 درصد بود. عوارض زودرس در 102 نفر (24.3 درصد) بروز کرد که در دهه اول 63.3 درصد و در دهه دوم 14.4 درصد (P<0.0001) بود. عوارض دیررس در 104 نفر (24.8 درصد) دیده شد که در مقاطع اول و دوم به ترتیب 33.2 و 17.8 درصد (P<0.001) بود. آنتروکولیت در 12.6 درصد موارد بروز کرد. در 216 نفر (51.4 درصد) پیگیری شدند و 86.6 درصد بیماران و یا واالدین آنها راضی بودند.نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج عمل جراحی به روش سوئن سون در بیماران مگاکولون مادرزادی خوب و قابل قبول بود عوارض عمل در ده سال دوم به مراتب بهتر از ده سال اول بود لذا به کارگیری این روش توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کورانلو، جعفر، و صادقیان، ناصر. (1381). بررسی نتایج جراحی روی 420 بیمار مبتلا به مگاکولون مادرزادی طی سالهای 78-1359. فیض، 6(4 (پی در پی 24))، 70-75. SID. https://sid.ir/paper/40389/fa

  Vancouver: کپی

  کورانلو جعفر، صادقیان ناصر. بررسی نتایج جراحی روی 420 بیمار مبتلا به مگاکولون مادرزادی طی سالهای 78-1359. فیض[Internet]. 1381؛6(4 (پی در پی 24)):70-75. Available from: https://sid.ir/paper/40389/fa

  IEEE: کپی

  جعفر کورانلو، و ناصر صادقیان، “بررسی نتایج جراحی روی 420 بیمار مبتلا به مگاکولون مادرزادی طی سالهای 78-1359،” فیض، vol. 6، no. 4 (پی در پی 24)، pp. 70–75، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/40389/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی