video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

473

دانلود:

307

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش ریزمغذی ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 98

چکیده

 مقدمه: باروری یعنی توانایی برای داشتن فرزند, به عنوان یکی از علل تشکیل خانواده می باشد. عوامل متعددی می توانند بر روی توانایی باروری افراد مؤثر باشند. ریزمغذی ها برای فعالیت های آنابولیک و کاتابولیک بدن ضروری هستند, در نتیجه می توانند یک عامل مؤثر بر روی توانایی باروری افراد باشند. لذا مطالعه مروری حاضر با هدف تعیین نقش ریزمغذی ها در باروری مردان و زنان انجام شد. روش کار: در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات مرتبط پایگاه های فارسی Magiran, SID و پایگاه های انگلیسیPubmed, Scopus, SID Elsevier, Web Of Sciences و موتور جستجوی Google Scholar با استفاده از کلید واژه­ های انگلیسی شامل: Infertility, fertility Infertility, Fertility, Male Infertility, Semen, Semen Parameters, Systematic Review, Clinical Trial, Case-Control, Female Infertility, Micronutrients, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Ascorbic Acid, Vitamin D, Vitamin E, Antioxidants, Folic Acid, Zinc و معادل فارسی آنها در بازه زمانی 2020-1990 مورد جستجو قرار گرفتند. مطالعات متعدد به شیوه کمی و کیفی که از لحاظ محتوا با هدف مطالعه حاضر قرابت داشتند, انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: از بین 1052 مقاله, 22 مورد از مرتبط ­ ترین آنها با هدف مطالعه حاضر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از مرور مطالعات نشان داد مصرف ریزمغذی ها شامل ویتامین D, E, C, A, روی, ید, سلنیوم, فولات و اسیدچرب امگا-3 می توانند در بهبود شاخص های باروری زنان و مردان نقش داشته باشند و کمبود هر کدام از این موارد در زنان و مردان نابارور مشاهده شده است. نتیجه گیری: با توجه به اینکه تغذیه افراد به غذاهای آماده و سبک زندگی به زندگی بدون تحرک پیش رفته است و در نتیجه عدم تأمین نیازهای ضروری بدن برای فعالیت های اساسی رخ می دهد, به نظر می رسد توصیه به مصرف ریزمغذی ها در زنان و مردان می تواند از بسیاری از مشکلات باروری جلوگیری کند و سبب کاهش هزینه درمان موارد ناباروری شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پاک نهاد، زمزم، طراحی، محمدجواد، شقاقی، فاطمه، صفی نژاد، حدیثه، اسدی، لیلا، و محبی دهنوی، زهرا. (1400). نقش ریزمغذی ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری. مجله زنان مامایی و نازایی ایران، 24(1 )، 87-98. SID. https://sid.ir/paper/402854/fa

  Vancouver: کپی

  پاک نهاد زمزم، طراحی محمدجواد، شقاقی فاطمه، صفی نژاد حدیثه، اسدی لیلا، محبی دهنوی زهرا. نقش ریزمغذی ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری. مجله زنان مامایی و نازایی ایران[Internet]. 1400؛24(1 ):87-98. Available from: https://sid.ir/paper/402854/fa

  IEEE: کپی

  زمزم پاک نهاد، محمدجواد طراحی، فاطمه شقاقی، حدیثه صفی نژاد، لیلا اسدی، و زهرا محبی دهنوی، “نقش ریزمغذی ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری،” مجله زنان مامایی و نازایی ایران، vol. 24، no. 1 ، pp. 87–98، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/402854/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی