video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

387

دانلود:

206

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از شیر گاوداری های صنعتی استان ایلام

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 64

کلیدواژه

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)Q1

چکیده

 استافیلوکوکوس اورئوس با ایجاد عفونت های داخل پستانی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده ورم پستان در دام های شیری است. بیماری ورم پستان خسارت های اقتصادی جبران ناپذیری را در صنعت پرورش دام بویژه در گاوهای شیری را بوجود می آورد و از طرف دیگر به دلیل افزایش روز افزون مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک ها به یکی از اساسی ترین مشکلات درمانی در سراسر جهان تبدیل شده است. هدف از این مطالعه, بررسی ژن مقاومت به متی سیلین (mecA) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از شیر گاوهای مشکوک به بیماری ورم پستان در گاوداری های صنعتی استان ایلام است. در این مطالعه 208 نمونه شیر از هفت گاوداری صنعتی جمع آوری شد که تعداد 42 (54/20 درصد) جدایه با روش های فنوتیپی و در روش PCR تعداد 38 (56/91 درصد) جدایه از آن ها به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس تایید شد. از مجموع 38 جدایه تعداد 22 (38/52 درصد) جدایه ژن mecA داشتند. بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک پنی سیلین (100 درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک کلرامفنیکل (20/1 درصد) در این جدایه ها مشاهده شد. در این مطالعه شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بسیار بالا بود و تمامی سویه های دارای مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه بودند. تاکنون در استان ایلام مطالعه ای در این خصوص صورت نپذیرفته است و در این مطالعه برای اولین بار حضور این باکتری مورد تایید قرار گرفت که می تواند زنگ خطری در بهداشت دام و مهم تر از آن شیر می تواند به عنوان یکی از منابع اصلی این باکتری محسوب شود و همچنین مقایسه این نمونه ها با نمونه های بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  همت افزا، مجید، نعمتی، مصطفی، و پوراحمد، فاضل. (1399). بررسی ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از شیر گاوداری های صنعتی استان ایلام. علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 14(1 )، 59-64. SID. https://sid.ir/paper/402808/fa

  Vancouver: کپی

  همت افزا مجید، نعمتی مصطفی، پوراحمد فاضل. بررسی ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از شیر گاوداری های صنعتی استان ایلام. علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران[Internet]. 1399؛14(1 ):59-64. Available from: https://sid.ir/paper/402808/fa

  IEEE: کپی

  مجید همت افزا، مصطفی نعمتی، و فاضل پوراحمد، “بررسی ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از شیر گاوداری های صنعتی استان ایلام،” علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، vol. 14، no. 1 ، pp. 59–64، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/402808/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.