video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,082

دانلود:

390

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی الگوی فصلی زایمان زودرس

نویسندگان

منصورقناعی ماندانا

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 83

چکیده

 مقدمه: زایمان زودرس وضعیت پیچیده ای است و گرچه علل دقیق آن هنوز مشخص نشده, عوامل خطر آن می تواند برحسب فصل های مختلف تغییر کند. نظریه های متفاوتی در مورد چگونگی تاثیر عوامل محیطی برطول حاملگی پیشنهاد شده اند و تصور می شود که این عوامل درست در زمان زایمان عمل می کنند.هدف: دستیابی به تاثیر تغییر فصل ها در نسبت تولد زودرس در رشت- ایرانمواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی با استفاده از اطلاعات ثبت شده در سال های 1388-1378 انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل 3770 تولد تک قلوی زنده بدنیا آمده پس از هفته 20 و قبل از هفته 37 حاملگی در زایشگاه الزهرا (س) رشت در گیلان بود.نتایج: از 62841 زایمان, 3770 مورد (%5.99) تولد زودرس وجود داشت. بیشینه و کمینه فراوانی نسبی زایمان زودرس در تابستان %6.65, پاییز %5.34 بهار %5.93 و در زمستان %6.06 بود. نسبت تولدهای زودرس در رشت که آب وهوای معتدل و مرطوب دارد یک دوره واضح فصلی با دو اوج یکی در تابستان و دیگری در زمستان نسبت زایمان زودرس به طور مشخص با ماه های سال تغییر نشان داد (P<0.001 و 96.75=(11) X2), به طوری که بیشترین نسبت در تیرماه (%7.17) و کمترین آن در آبان ماه (%5.19) بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد الگوی فصلی روی زایمان زودرس تاثیرگذار باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  منصورقناعی، ماندانا. (1390). بررسی الگوی فصلی زایمان زودرس. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 20(79)، 77-83. SID. https://sid.ir/paper/40259/fa

  Vancouver: کپی

  منصورقناعی ماندانا. بررسی الگوی فصلی زایمان زودرس. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان[Internet]. 1390؛20(79):77-83. Available from: https://sid.ir/paper/40259/fa

  IEEE: کپی

  ماندانا منصورقناعی، “بررسی الگوی فصلی زایمان زودرس،” مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، vol. 20، no. 79، pp. 77–83، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/40259/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی