مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان | سال:1380 | دوره:10 | شماره:40-39 | صفحه شروع:36 | صفحه پایان:41

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

831

دانلود:

90

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه میانگین سنی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در سالهای 1368 و 1378

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 41

چکیده

 انفارکتوس حاد میوکارد اولین عامل در بسیاری از کشورهای دنیا است. طی چند دهه گذشته و بخصوص در دهه 1960 با اتخاذ درمان ترمبولیتیک (Therapy Thrombolytic) و چند سال اخیر درمان تهاجمی و آنژیوپلاستی (Primary Angioplasty) مرگ و میر ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد کاهش چشمگیر یافته است و مهمتر از آن, با توجه و دقت بیشتر در شناسایی و کنترل هر چه بیشتر و بهتر هوامل خطر ابتلا بهCAD , طی سالهای گذشته سن ابتلا به AMI افزایش قابل ملاحظه داشته است.در این مطالعه توزیع سنی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در فاصله یک دهه یعنی سال 1368 بت ستل 1378 در یک هزار بیمار که با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان دکتر حشمت رشت بستری بوده اند, بر اساس نتایج این مطالعه سن بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد سال 1368 به طور میانگین 58.08 سال و در سال 1378 19.98 سال بوده که نشان دهنده 1.9 سال افزایش در میانگین سنی بیماران در فاصله یک دهه است (P<0.015). افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت بیماری در سلب سلامتی و کاهش طول عمر انسان, امکان دسترسی به خدمات تشخیصی, درمانی در بسیاری نقاط کشور و احتمالا بهبود رژیم غذایی در بیماران مبتلا به افزایش چربیهای خون, پرفشاری خون, دیابت قندی, از جمله عوامل مؤثر در افزایش سن ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID