مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

8,746

دانلود:

9,152

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی توصیفی علل و عوامل موثر در بروز آسیب اجتماعی طلاق در جامعه ایران با توجه به آمار و اسناد موجود

نویسندگان

کاملی محمدجواد

صفحات

 صفحه شروع 180 | صفحه پایان 179

چکیده

 خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان شناسی غالبا با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است. نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان به عنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی به علت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد. طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است که آمار آن در جامعه ایران طی سال های گذشته تا به امروز رو به فزونی گذارده و بالطبع آسیب هایی را نیز در جامعه به دنبال داشته است. پژوهش حاضر به کارفرمایی سازمان ملی جوانان, به بررسی این پدیده طی سالهای 1383-1375 در جامعه ایرانی در سنین (92-51) سالگی با هدف شناسایی عوامل موثر در بروز پدیده طلاق از ابعاد اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, فردی و شخصیتی و عوارض ناشی از این پدیده در خانواده ها به منظور انجام برنامه ریزی های لازم در سطح کلان جامعه صورت گرفته است. در این نوشتار همچنین به چگونگی ارتباط موضوع در راستای وظایف پلیس پرداخته شده و در پایان با توجه به نتایج حاصله, راهکارهایی پیشنهاد شده است که در کاهش طلاق نقش موثری ایفا می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کاملی، محمدجواد. (1386). بررسی توصیفی علل و عوامل موثر در بروز آسیب اجتماعی طلاق در جامعه ایران با توجه به آمار و اسناد موجود. دانش انتظامی، 9(3 (مسلسل 35))، 180-179. SID. https://sid.ir/paper/401952/fa

Vancouver: کپی

کاملی محمدجواد. بررسی توصیفی علل و عوامل موثر در بروز آسیب اجتماعی طلاق در جامعه ایران با توجه به آمار و اسناد موجود. دانش انتظامی[Internet]. 1386؛9(3 (مسلسل 35)):180-179. Available from: https://sid.ir/paper/401952/fa

IEEE: کپی

محمدجواد کاملی، “بررسی توصیفی علل و عوامل موثر در بروز آسیب اجتماعی طلاق در جامعه ایران با توجه به آمار و اسناد موجود،” دانش انتظامی، vol. 9، no. 3 (مسلسل 35)، pp. 180–179، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/401952/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی