مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه علوم انسانی | سال:1387 | دوره:- | شماره:58 (ویژه نامه زبان و ادبیات 2) | صفحه شروع:165 | صفحه پایان:184

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,676

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روش های کاربرد فعل مضارع در عربی و فارسی

نویسنده

طبیبیان سیدحمید

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 184

چکیده

 فعل مضارع در میان زبان های عربی و فارسی از دیگر فعل ها, کاربرد بیشتری دارد زیرا این فعل دارای گونه های بسیار و ساختارهای متنوع است و برخلاف فعل ماضی که تنها بر گذشته دلالت دارد, این فعل هم بر زمان حال و هم بر آینده دلالت می کند و از همین روی دامنه معنایی آن وسیعتر و گستره کاربردی آن پهناورتر و میدان ساختاری آن فراختر از فعل های دیگر است. نگارنده در این مقاله با پی گیری و پژوهش در روش های کاربردی این فعل, به ارایه نمونه هایی از عربی و فارسی خواهد پرداخت و با مقایسه و تطبیق آن ها با یکدیگر و با بهره گیری از نظرات دانشمندان نحوی و دستوری در این باره به توضیح و تبیین خواهد نشست تا گوشه ای از وسعت هر دو زبان را آشکار سازد. بی گمان گستردگی فعل مضارع در زبان فارسی از گستردگی آن در زبان عربی کمتر نمی باشد و با برابر نهادن عربی این موضوع در کنار فارسی آن, نه تنها به زوایای پنهان زبان می توان پی برد بلکه از این راه نکات بلاغی و زیبایی های ظریف آن نیز دریافت می شود و مرزهای قلمرو معانی بلند بر محمل الفاظ دقیق نمایان می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID