video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,038

دانلود:

318

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی چرخه سلولی سلول های کارسینومای تخمدان انسانی (Ov2008) به دنبال استفاده از دوزهای مختلف داروی سیس پلاتین

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 14

چکیده

 داروی (Cisplatin) به عنوان یک داروی شیمی درمانی به طور وسیعی در درمان سرطانها استفاده می شود. این دارو از طریق اتصال به DNA موجب توقف چرخه سلولی و مرگ سلولی می شود. در این مطالعه, دوزهایی از داروی سیس پلاتین بر سلولهای کارسینومای تخمدان انسان از نوع OV2008 تاثیر داده و سپس توسط فلوسیتومتری از نظر چرخه سلولی بررسی گردید. سلولهای OV2008 در محیط کشت RPMI با  FCS %10و آنتی بیوتیک کشت داده شد و سلولها در مرحه Subconfluency به مدت یک ساعت با غلظت های (IC50) 1 μg/ml و (IC80) 3 μg/ml از داروی سیس پلاتین تیمار شدند . سلولها بعد از 48, 72 و 96 ساعت از انکوباسیون برای مطالعه در فلوسیتومتری, تریپسینه و جمع آوری شدند. نتایج آنالیز DNA در فلوسیتومتری نشان داد که در 48 ساعت اول فازهای چرخه سلولی G2 و S افزایش و فاز G1 کاهش می یابد و تا 72 ساعت سلولها همچنان در فاز S باقی می مانند ولی میزان فاز G2 از 48 ساعت به بعد کاهش می یابد. در صد فازهای چرخه سلولی در دو گروه آزمایشی 1 μg/ml و 3 μg/ml از نظر آماری نسبت به گروه شاهد تغییر معنی داری را نشان نداد. ولی افزایش دوز دارو موجب افزایش کنده شدن سلولها از سطح چسبیده فلاسک شده است. بنابراین نتیجه گرفته می شود که تغییرات چرخه سلولی در این رده سلولی وابسته به دوز دارو نبوده و سیس پلاتین موجب توقف سلول ها در فاز S و G2 می شود. که این توقف نمایانگر حساس بودن سلولهای OV2008 به سیس پلاتین در مرحله S و G2 می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیک نفس، بهروز، و حسینی شیرازی، سیدفرشاد. (1381). ارزیابی چرخه سلولی سلول های کارسینومای تخمدان انسانی (Ov2008) به دنبال استفاده از دوزهای مختلف داروی سیس پلاتین . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 11(42)، 7-14. SID. https://sid.ir/paper/40013/fa

  Vancouver: کپی

  نیک نفس بهروز، حسینی شیرازی سیدفرشاد. ارزیابی چرخه سلولی سلول های کارسینومای تخمدان انسانی (Ov2008) به دنبال استفاده از دوزهای مختلف داروی سیس پلاتین . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان[Internet]. 1381؛11(42):7-14. Available from: https://sid.ir/paper/40013/fa

  IEEE: کپی

  بهروز نیک نفس، و سیدفرشاد حسینی شیرازی، “ارزیابی چرخه سلولی سلول های کارسینومای تخمدان انسانی (Ov2008) به دنبال استفاده از دوزهای مختلف داروی سیس پلاتین ،” مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، vol. 11، no. 42، pp. 7–14، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/40013/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی