مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

706

دانلود:

267

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر محلول پاشی اسید فولویک بر ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی آلبالو رقم گیسی

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 104

چکیده

اسید فولویک به عنوان ماده هیومیکی حاصل از تجزیه بقایای موجودات زنده, بدون اثرات مخرب زیست محیطی در تولید محصولات باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اسید فولویک در چهار سطح صفر, 5/0, 5/1 و 5/2 گرم در لیتر به صورت محلول پاشی برگی بر خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه آلبالو رقم گیسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. محلول پاشی درختان در دو مرحله سفت شدن هسته (21 روز بعد از تمام گل) و شروع رسیدگی میوه (46 روز بعد از تمام گل) انجام شد. در زمان برداشت, خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اسید فولویک به طور معنی داری مواد جامد محلول, سفتی بافت میوه, ویتامین ث, میزان آنتوسیانین, فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی را افزایش داد. میوه های تیمار شده با اسید فولویک اسیدیته کمتری را در مقایسه با شاهد نشان دادند. صفاتی نظیر وزن تر میوه, وزن خشک میوه, طول و قطر میوه, اسید قابل تیتر و فلاونوئید کل در سطح احتمال 5 درصد تحت تاثیر اسید فولویک قرار نگرفتند. به طور کلی, 5/2 گرم در لیتر به عنوان بهترین در بهبود ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی میوه های آلبالو رقم گیسی توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سرکار، فاروق، رضوی، فرهنگ، امیری، محمداسماعیل، و حسنی، اکبر. (1398). اثر محلول پاشی اسید فولویک بر ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی آلبالو رقم گیسی. تغذیه گیاهان باغی، 2(2 )، 91-104. SID. https://sid.ir/paper/400119/fa

  Vancouver: کپی

  سرکار فاروق، رضوی فرهنگ، امیری محمداسماعیل، حسنی اکبر. اثر محلول پاشی اسید فولویک بر ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی آلبالو رقم گیسی. تغذیه گیاهان باغی[Internet]. 1398؛2(2 ):91-104. Available from: https://sid.ir/paper/400119/fa

  IEEE: کپی

  فاروق سرکار، فرهنگ رضوی، محمداسماعیل امیری، و اکبر حسنی، “اثر محلول پاشی اسید فولویک بر ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی آلبالو رقم گیسی،” تغذیه گیاهان باغی، vol. 2، no. 2 ، pp. 91–104، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/400119/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی