video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,470

دانلود:

240

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته (Semi-Fowler) و مدت زمان آن بر روی نتایج گازهای خون شریانی (ABG) بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU عمومی

صفحات

 صفحه شروع 54 | صفحه پایان 62

چکیده

 تغییر وضعیت می تواند با هدایت خون به قسمتهای مختلف باعث عدم تناسب تهویه به پرفیوژن ونهایتا تغییر در اکسیژناسیون گردد و چنانچه بدون در نظر گرفتن مشکلات ریوی بیماران صورت پذیرد, نه تنها باعث بهبود اکسیژناسیون نمی شود, بلکه ممکن است باایجاد اختلال در تبادل گازی باعث تشدید هیپوکسمی واسیدوزتنفسی شده و مشکلات خطرناک و جدی تری برای بیماران دارای مشکلات زمینه ای ریوی به دنبال داشته باشد.*هدف این مطالعه, تعیین تاثیر وضعیت نیمه نشسته و مدت زمان آن بر روی نتایج گازهای خون شریانی  (ABG)بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU عمومی بود.در راستای دستیابی به اهداف پژوهش نمونه ای متشکل از 30 بیمار (22مرد و 8 زن) تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU عمومی انتخاب شد. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک بیماران و تکمیل پرسشنامه آنها, ابتدا یک نمونه خون شریانی از بیمارانی که در وضعیت خوابیده به پشت بودند, گرفته و به آزمایشگاه ارسال گردید. سپس بیماران را در وضعیت نیمه نشسته قرار داده و بعد از گذشت 15, 30, 45 و 60دقیقه قرارگرفتن در وضعیت نیمه نشسته, نمونه خون شریانی آنها تهیه و به آزمایشگاه ارسال گردید.نتایج تحقیق نشان دادکه وضعیت نیمه نشسته هیچ گونه تاثیر مثبتی بر روی تبادل گازی, اکسیژناسیون و نتایج گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU ندارد و برخلاف تصور, حتی ممکن است باعث تاثیر منفی بر روی اکسیژناسیون و تبادل گازی این گونه بیماران گردد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که مدت زمان قرار گرفتن در وضعیت نیمه نشسته نیز تاثیری بر روی تبادلات گازی اینگونه بیماران ندارد. به طوری که با 15, 30, 45 و 60دقیقه قرار گرفتن در وضعیت نیمه نشسته, هیچ گونه تغییر معنی داری در نتایج گازهای خون شریانی واحدهای مورد پژوهش مشاهده نگردید.نتیجه نهایی این که, بدون بررسی و تعیین نقاط درگیر ریه بیماران تحت تهویه مکانیکی که درICU بستری هستند, نباید آنها را در وضعیت خاصی مانند وضعیت نیمه نشسته قرار داد زیرا این وضعیت نه تنها باعث بهبود اکسیژناسیون و تبادل گازی نمی شود بلکه ممکن باعث بدتر شدن وضعیت تنفسی و بالینی آنها گردد و این در صورتی است که قسمتهای تحتانی ریه درگیر و دچار پاتولوژیهایی مانند آتلکتازی, و… باشد و ما بدون توجه به این مشکل, آنها را در وضعیت نیمه نشسته قرار دهیم. که با این اقدام خون را به مناطقی از ریه هدایت می کنیم که دارای تهویه نمی باشد. یعنی عملا باعث ایجاد شنت ریوی در آنها می شویم. از طرفی این گونه بیماران, وضعیت هوشیاری مناسبی ندارند, و قراردادن آنها در وضعیت نیمه نشسته, ممکن است باعث ایجاد زخمهای فشاری در نقاط مستعد من جمله نواحی ساکرال وکوکسیژیال در آنها گردد. لذا تغییر وضعیتهای کورکورانه و بدون بررسی نه تنها باعث بهبود اکسیژناسیون نمی شود بلکه ممکن است باعث بدتر شدن آن نیز شده و علیرغم هدر دادن انرژی پرسنل ICU و صدمه و آسیب بیشتر به این گونه بیماران, مارا از اقدامات دیگر برای بهبود بخشیدن به وضعیت اکسیژناسیون آنها باز دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صفری، محمد، چراغی، محمدعلی، انصاری، مصطفی، و امینی، محسن. (1381). بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته (Semi-Fowler) و مدت زمان آن بر روی نتایج گازهای خون شریانی (ABG) بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU عمومی . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 11(42)، 54-62. SID. https://sid.ir/paper/40009/fa

  Vancouver: کپی

  صفری محمد، چراغی محمدعلی، انصاری مصطفی، امینی محسن. بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته (Semi-Fowler) و مدت زمان آن بر روی نتایج گازهای خون شریانی (ABG) بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU عمومی . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان[Internet]. 1381؛11(42):54-62. Available from: https://sid.ir/paper/40009/fa

  IEEE: کپی

  محمد صفری، محمدعلی چراغی، مصطفی انصاری، و محسن امینی، “بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته (Semi-Fowler) و مدت زمان آن بر روی نتایج گازهای خون شریانی (ABG) بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU عمومی ،” مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، vol. 11، no. 42، pp. 54–62، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/40009/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی