مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

152

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی رهش کود اوره از ماتریس اوره لیگنین اصلاح شده

نویسندگان

صادقی نادر | بهین جمشید

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 اوره به عنوان یکی از پرمصرف ترین کودهای کشاورزی, بالاترین میزان اتلاف نیتروژن را نیز به خود اختصاص داده است. ماتریس اوره-لیگنین اصلاح شده به عنوان یک بایوپلیمر زیست تخریب پذیر و ارزان قیمت می تواند به یک کود کنترل رهش با قابلیت تجاری شدن تبدیل شود, لذا بررسی مدل های رهش آن بسیار حایز اهمیت می باشد. با در نظر گرفتن زمان و شعاع به عنوان دو متغیر مستقل, معادله دیفرانسیل جزیی دو بعدی در مختصات کروی برای رهش اوره از ماتریس لیگنین اصلاح شده درون حجم سیال نامحدود به روش تحلیلی حل و برای رهش درون حجم سیال محدود نیز مورد بررسی قرار گرفت. جهت اعتبارسنجی مدل ها به روش آزمایشگاهی, از گرانول های کروی شکل ماتریس اوره-لیگنین اصلاح شده استفاده شد. مقادیر برابری از اوره و لیگنین اصلاح شده در حالت مذاب تهیه و با استفاده از قالب, نمونه کروی شکل تهیه گردید. میزان رهش اوره از ماتریس لیگنین اصلاح شده در آب و در زمان های مختلف به روش کجلدال اندازه گیری شد. مدل ها برای رهش درون حجم سیال نامحدود و محدود توانستند به ترتیب با R2 معادل 9967/0 و 9964/0 داده های آزمایشگاهی را پیش بینی کنند. از مدل های تجربی توانی و شوارتز اصلاح شده و همچنین از مدل پیشنهادی هیپربولیک اصلاح شده نیز برای پیش بینی الگوی رهش استفاده گردید که مدل تحلیلی به دست آمده برای محیط نامحدود, محدود و همچنین مدل تجربی هیپربولیک اصلاح شده به ترتیب دارای بالاترین دقت بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صادقی، نادر، و بهین، جمشید. (1399). مدل سازی رهش کود اوره از ماتریس اوره لیگنین اصلاح شده. مدل سازی در مهندسی، 18(60 )، 1-11. SID. https://sid.ir/paper/399265/fa

  Vancouver: کپی

  صادقی نادر، بهین جمشید. مدل سازی رهش کود اوره از ماتریس اوره لیگنین اصلاح شده. مدل سازی در مهندسی[Internet]. 1399؛18(60 ):1-11. Available from: https://sid.ir/paper/399265/fa

  IEEE: کپی

  نادر صادقی، و جمشید بهین، “مدل سازی رهش کود اوره از ماتریس اوره لیگنین اصلاح شده،” مدل سازی در مهندسی، vol. 18، no. 60 ، pp. 1–11، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/399265/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی