video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

798

دانلود:

298

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت های امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 60

چکیده

 مقدمه: مسمومیت یکی از مشکلات تهدید کننده سلامت در سراسر جهان است و این موارد در آمارهای امدادرسانی شده اورژانس پیش بیمارستانی وجود دارد.هدف: بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت های خودخواسته و غیر خودخواسته امدادرسانی شده توسط اورژانس گیلان در سال های 92-91مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود که با بررسی و تهیه چک لیستی دربرگیرنده, متغیرهای جنس, سن, نوع مسمومیت عمدی و غیر عمدی, وضعیت بیماران و ماه پیدایش, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS19 شده و سطح معنی دار بودن هم 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: از همه موارد مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در سال های 92-91 که 3789 مورد بود, تعداد %69.5 را مردان و %30.5 را زنان تشکیل داده اند. بیشترین موارد مسمومیت در گروه سنی 21-30 ساله با %37.3 رخ داد است. بیشترین موارد عمدی با داروها بویژه بنزودیازپین ها و بیشترین موارد مسمومیت های غیر عمدی با مواد مخدر بوده است. بیشترین ماه وقوع حوادث هم در ماه خرداد با %10.1 مورد رخ داده بود.نتیجه گیری: شایع ترین نوع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی, مصرف داروها و مواد مخدر بود که باید راهکارهایی توسط مراجع مربوط در این مورد اندیشیده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدی، جمشید، نیازمند، فاطمه، و ملکی ضیابری، سیده معصومه. (1395). بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت های امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 25(97)، 56-60. SID. https://sid.ir/paper/39884/fa

  Vancouver: کپی

  محمدی جمشید، نیازمند فاطمه، ملکی ضیابری سیده معصومه. بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت های امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان[Internet]. 1395؛25(97):56-60. Available from: https://sid.ir/paper/39884/fa

  IEEE: کپی

  جمشید محمدی، فاطمه نیازمند، و سیده معصومه ملکی ضیابری، “بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت های امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان،” مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، vol. 25، no. 97، pp. 56–60، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/39884/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی