مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بلورشناسی و کانی شناسی ایران
سال:1389 | دوره:18 | شماره:2
صفحه شروع:167 | صفحه پایان:180

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

168

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جایگاه زمین ساختی و سنگ زایی سنگ های آتشفشانی پسا ائوسن منطقه اباذر (شمال شرق قزوین)

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 180

چکیده

 سنگ های آتشفشانی بعد از ائوسن البرز در شمال شرق قزوین شامل گدازه هایی با ترکیب ریولیت, تراکی داسیت, تراکی آندزیت, آندزیت, تراکی بازالت و بازالت با بافت پرفیری, سنگ های آذرآواری و برش های آتشفشانی سرخ رنگند که همه آن ها روی توف ها و آذرآواری های ائوسن قرار گرفته اند. این سنگ ها نسبت به MORB از عناصر LILE غنی و از عناصر HFSE تهی شده اند و ویژگی های سنگ های آهکی, قلیایی وابسته به قوس های آتشفشانی را نشان می دهند. بی هنجاری های منفی عناصر Ti و Nb و غنی شدگی از عناصر گروه LILE دلیلی بر خاستگاه ماگمای به وجود آورنده این سنگ ها از ذوب بخشی با درجه پائین یک گوشته غنی شده در بالای یک زون فرورانش است. سنگ های ریولیتی تا آندزیتی برخلاف سنگ های بازالتی, بی هنجاری منفی Ba دارند که این امر از ویژگی های پوسته فوقانی و شاخص محیط های با پتاسیم بالا محسوب می شود و دلالت بر نقش ذوب بخشی پوسته قاره ای فوقانی در شکل گیری این سنگ ها دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.