مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جغرافیایی
سال:1392 | دوره:28 | شماره:1 (پیاپی 108)
صفحه شروع:177 | صفحه پایان:203

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

446

دانلود:

150

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل و ارزیابی شاخص های اقتصادی- اجتماعی توسعه پایدار در محلات شهرتاریخی میبد

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 203

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی