video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

459

دانلود:

319

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربردهای میدانی رسوب میکروبی کربنات کلسیم در بهسازی خاک؛ چالش ها و فرصت ها

صفحات

 صفحه شروع 251 | صفحه پایان 267

چکیده

 در سال های اخیر, بهسازی زیستی خاک بر پایه رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) به عنوان یک شاخه جدید در مهندسی ژئوتکنیک مطرح شده و هدف آن نیز بهبود خواص مکانیکی خاک است. امکان استفاده از MICP در حل مسائل ژئوتکنیکی از قبیل روانگرایی و فرسایش باعث شده این روش سازگار با محیط زیست, کم هزینه و مناسب به عنوان جایگزینی برای روش های متداول بهسازی خاک مطرح شود. با این حال, با وجود استفاده گسترده از این فناوری در مقیاس آزمایشگاهی, تعداد کمی از کاربردهای میدانی برای ارزیابی کارایی آن در مقیاس بزرگ اجرا شده است. از این رو, این مقاله بررسی جامعی در مورد این روش زیستی, نقش فرایندهای بیولوژیک در مهندسی ژئوتکنیک و عوامل تأثیرگذار فرایند به ویژه در کاربرد مقیاس بزرگ آن ارائه می کند. هدف اصلی این بررسی, ارزیابی پارامترهای اصلی محدود کننده اجرای روش در مقیاس میدانی است. در نهایت پیشرفت لازم برای استفاده صنعتی از این فناوری و چالش های اصلی پیش رو برای تحقیقات آینده قبل از کاربرد عملی آن به طور خلاصه مورد بحث قرار می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملکی کاکلر، مهدی، و یاوری، محسن. (1399). کاربردهای میدانی رسوب میکروبی کربنات کلسیم در بهسازی خاک؛ چالش ها و فرصت ها. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 24(1 )، 251-267. SID. https://sid.ir/paper/396034/fa

  Vancouver: کپی

  ملکی کاکلر مهدی، یاوری محسن. کاربردهای میدانی رسوب میکروبی کربنات کلسیم در بهسازی خاک؛ چالش ها و فرصت ها. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)[Internet]. 1399؛24(1 ):251-267. Available from: https://sid.ir/paper/396034/fa

  IEEE: کپی

  مهدی ملکی کاکلر، و محسن یاوری، “کاربردهای میدانی رسوب میکروبی کربنات کلسیم در بهسازی خاک؛ چالش ها و فرصت ها،” علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، vol. 24، no. 1 ، pp. 251–267، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/396034/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی