video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

437

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آثار بلندمدت مالیات تورمی بر بخش های غیرنفتیِ اقتصاد ایران: ارزیابی قاعده های فریدمن و فلپس با رویکرد ساختاری بلندمدت (SVECX)

نویسندگان

حاج امینی مهدی

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 148

چکیده

 نرخ بهینه مالیات تورمی بسیار بحث برانگیز است. گروهی از اقتصاددانان و در رأس آن ها فریدمن (1969) با توجه به هزینه رفاهی مالیات تورمی نتیجه می گیرند که میزان بهینه مالیات تورمی صفر است و دولت ها به هیچ عنوان نباید از این ابزار استفاده کنند. در مقابل, برخی اقتصاددانان که فلپس (1973) در آن پیش قدم بود, ادعا می کنند که مالیات تورمی به مثابه یک نوع مالیات – نه جایگزینی برای مالیات-است و طبق قاعده رمزی نرخ بهینه مثبت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری با متغیر برونزای ضعیف (SVECX) به بررسی تأثیر مالیات تورمی بر بخش های کشاورزی, صنعت و خدمات طی دوره 1358-1391 (آخرین اطلاعات دردسترس سرمایه بخشی در 1396) می پردازد. یافته ها نشان داد که بخش کشاورزی نسبت به سیاست های مالیات تورمی و سرکوب بهره خنثی است؛ اما این سیاست ها موجب کاهش تولید صنعت و خدمات شده اند. پیامدهای منفی مالیات تورمی بر بخش تولید, دلیلی بر صحت قاعده فریدمن – سیاست نرخ صفر مالیات تورمی-است که باید مد نظر دولت های ایران در سیاست گذاری بودجه ای قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حاج امینی، مهدی. (1397). آثار بلندمدت مالیات تورمی بر بخش های غیرنفتیِ اقتصاد ایران: ارزیابی قاعده های فریدمن و فلپس با رویکرد ساختاری بلندمدت (SVECX). پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 26(87 )، 117-148. SID. https://sid.ir/paper/395838/fa

  Vancouver: کپی

  حاج امینی مهدی. آثار بلندمدت مالیات تورمی بر بخش های غیرنفتیِ اقتصاد ایران: ارزیابی قاعده های فریدمن و فلپس با رویکرد ساختاری بلندمدت (SVECX). پژوهش ها و سیاست های اقتصادی[Internet]. 1397؛26(87 ):117-148. Available from: https://sid.ir/paper/395838/fa

  IEEE: کپی

  مهدی حاج امینی، “آثار بلندمدت مالیات تورمی بر بخش های غیرنفتیِ اقتصاد ایران: ارزیابی قاعده های فریدمن و فلپس با رویکرد ساختاری بلندمدت (SVECX)،” پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، vol. 26، no. 87 ، pp. 117–148، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/395838/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی