مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

10,283

دانلود:

2,819

استناد:

28

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نواحی اقلیمی ایران

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 184

چکیده

 بررسی بیست و هفت عنصر اقلیمی در مقیاس سالانه نشان می دهد که اقلیم ایران ساخته شش عامل است. این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل گرمایی, نم و ابر, بارشی, بادی غباری و تندری. بارزترین ویژگی اقلیمی سواحل جنوبی ایران گرما و پس از آن نم و ابر و تابش است. در سراسر کمربند شمالی ایران نم و ابر آشکارترین ویژگی اقلیم است. در سواحل خزر و رشته کوههای زاگرس بارش چهره غالب اقلیم است. در زاگرس پس از بارش, تابش نقش ارزنده ای در شکل گیری اقلیم دارد. در مرزهای شرقی ایران باد و غبار چهرة معمول اقلیم است و همین عامل در سواحل خلیج فارس در درجه سوم اهمیت قرار دارد. در گوشه شمال غرب و جنوب شرقی ایران تندر عامل اقلیمی چیره است. یک تحلیل خوشه ای بر روی یک نمونه هزارتایی و بر اساس شش عامل یاد شده وجود پانزده ناحیه اقلیمی در ایران را نشان می دهد. آرایش مکانی این نواحی اقلیمی مؤید نقش همسایگی با دریاها و نیز ارتفاع در شکل گیری اقلیم های ایران است

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مسعودیان، سیدابوالفضل. (1382). نواحی اقلیمی ایران. جغرافیا و توسعه، 1(پیاپی 2)، 171-184. SID. https://sid.ir/paper/395345/fa

Vancouver: کپی

مسعودیان سیدابوالفضل. نواحی اقلیمی ایران. جغرافیا و توسعه[Internet]. 1382؛1(پیاپی 2):171-184. Available from: https://sid.ir/paper/395345/fa

IEEE: کپی

سیدابوالفضل مسعودیان، “نواحی اقلیمی ایران،” جغرافیا و توسعه، vol. 1، no. پیاپی 2، pp. 171–184، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/395345/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی