مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

226

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاهش مصرف کود نیتروژن در خیار با استفاده از مایه زنی گیاه با میکوریزا

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 66

چکیده

 این مطالعه به منظور بررسی تأثیر کاربردهای مختلف نیتروژن بر رشد, میزان فنل, آنتی اکسیدان و فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز همراه با مایه زنی میکوریزا در رقم SuperN3 خیار به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار با 3 سطح نیتروژنNO3-50, NO3-75 وNO3-100 و 3 سطح مایه زنی میکوریزا شامل مایه زنی 1000 اسپور (AM1), مایه زنی 2000 اسپور (AM2) و بدون مایه زنی میکوریزا (AM0) موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از ترکیبات نیتروژن با مایه زنی میکوریزا نشان داد که وزن تر ریشه با مایه زنی میکوریزا در تمام سطوح نیتروژن افزایش یافت, درحالی که وزن تر ساقه با سطوح نیتروژن و مایه زنی میکوریزا تحت تأثیر قرار نگرفت. FV / FM در گیاهان با سطحNO3-75 و مایه زنی میکوریزا در مقایسه با تیمار بدون مایه زنی میکوریزا بالاتر بود. همزیستی میکوریزا فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه را در تیمار بدون نیتروژن افزایش داد, به طوری که AM1 و AM2 فعالیت آنتی اکسیدانی را به ترتیب در NO3-50 و NO3-75 نسبت به گیاهان بدون مایه زنی میکوریزا افزایش دادند. بالاترین فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز در NO3-50 و مایه زنی میکوریزا مشاهده شد و فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز گیاهان در تمام سطوح نیتروژن کاهش یافت. در کل, می توان نتیجه گرفت که با مایه زنی میکوریزا, به ویژه تیمار 1000 اسپور (AM1), و سطح متوسط NO3 (NO3-75) می تواند مورد استفاده قرار گیرد و این میزان مصرف می تواند برای تولید خیار گلخانه ای بسیار موثر باشد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حقیقی، مریم، و عبداللهی پور، بهزاد. (1398). کاهش مصرف کود نیتروژن در خیار با استفاده از مایه زنی گیاه با میکوریزا. تحقیقات کشاورزی ایران، 38(1 )، 57-66. SID. https://sid.ir/paper/394892/fa

  Vancouver: کپی

  حقیقی مریم، عبداللهی پور بهزاد. کاهش مصرف کود نیتروژن در خیار با استفاده از مایه زنی گیاه با میکوریزا. تحقیقات کشاورزی ایران[Internet]. 1398؛38(1 ):57-66. Available from: https://sid.ir/paper/394892/fa

  IEEE: کپی

  مریم حقیقی، و بهزاد عبداللهی پور، “کاهش مصرف کود نیتروژن در خیار با استفاده از مایه زنی گیاه با میکوریزا،” تحقیقات کشاورزی ایران، vol. 38، no. 1 ، pp. 57–66، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/394892/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.