مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,137

دانلود:

403

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نتایج شنوایی بعد از عمل استاپدوتومی در مبتلایان به اتواسکروزیس بیمارستان شهید رهنمون یزد و امیراعلم تهران، 81-1376

صفحات

 صفحه شروع 315 | صفحه پایان 320

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: اتواسکروزیس شایع ترین علت کاهش شنوایی هدایتی در افراد 50-15 ساله در حضور یک پرده تمپان سالم است. این بیماری یک بیماری استخوانی است که محدوده به کپسول اوتیک بوده و می تواند علاوه بر کاهش شنوایی هدایتی باعث کاهش شنوایی حسی - عصبی و یا مختلط (Mixed hearing loss) نیز بشود. مهمترین روش درمان این بیماری جراحی است. هدف از این مطالعه، بررسی نتایج شنوایی پس از عمل استاپدوتومی در بیماران مبتلا به اتواسکروزیس می باشد.مواد و روشها: این بررسی به صورت مشاهده ای مقطعی روی کلیه بیمارانی که با تشخیص فوق طی سالهای 81-1376 تحت عمل جراحی استاپدوتومی قرار گرفته بودند صورت گرفت. در طی این مطالعه 114 بیماری که تحت عمل استاپدوتومی به دلیل اتواسکلروزیس قرار گرفته بودند بررسی شده و نتایج شنوایی حاصل از عمل آنها با وضعیت قبل از عمل مقایسه گردید. کلیه بیماران مبتلا به اتواسکلروزیس دو طرفه بودند که یکی از گوش های چپ یا راست آنها عمل شده بود. ادیومتری و بررسی SDS و SRT در کلیه بیماران در 4 فرکانس 500، 1000، 2000، 3000 انجام شده و مقایسه شد. متوسط follow up بعد از عمل بیماران 28.14 ماه بود.یافته ها: متوسط کاهش شنوایی هدایتی (CHL) در Air - bone gap اودیوگرام در بیماران 41.82 دی سی بل بود که بعد از عمل به حد 14.23 دسی بل رسیده و در حد 27.59 دسی بل بهبودی داشت. آستانه شنوایی هدایت هوایی از 63.87 دسی بل قبل از عمل به 28.75 دسی بل بعد از عمل رسیده و در حد 35.12 دسی بل بهبودی داشت. میزان SRT قبل از عمل در حد 54.47 دسی بل بوده که به حد 22.55 دسی بل بعد از عمل رسیده و به میزان 31.92 دسی بل بهبودی داشت. هیچ موردی از سرگیجه مداوم بعد از عمل دیده نشد و از 78 بیمار مبتلا به وزوز گوش (tinnitus) قبل از عمل، 56 بیمار بعد از جراحی بهبودی کامل یافتند.نتیجه گیری و توصیه ها: انجام عمل جراحی استاپدوتومی در بیماران مبتلا به اتواسکلروزیس باعث بهبود وضعیت شنوایی بیماران در حد قابل قبول شده و میزان عوارض عمل جراحی اندک می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  برادران فر، محمدحسین، و دودانگه، فرشته. (1383). بررسی نتایج شنوایی بعد از عمل استاپدوتومی در مبتلایان به اتواسکروزیس بیمارستان شهید رهنمون یزد و امیراعلم تهران, 81-1376. مجله دانشکده پزشکی، 62(4)، 315-320. SID. https://sid.ir/paper/39481/fa

  Vancouver: کپی

  برادران فر محمدحسین، دودانگه فرشته. بررسی نتایج شنوایی بعد از عمل استاپدوتومی در مبتلایان به اتواسکروزیس بیمارستان شهید رهنمون یزد و امیراعلم تهران, 81-1376. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1383؛62(4):315-320. Available from: https://sid.ir/paper/39481/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسین برادران فر، و فرشته دودانگه، “بررسی نتایج شنوایی بعد از عمل استاپدوتومی در مبتلایان به اتواسکروزیس بیمارستان شهید رهنمون یزد و امیراعلم تهران, 81-1376،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 62، no. 4، pp. 315–320، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/39481/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی