مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,102

دانلود:

735

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بیان miRNA-21 در سرطان کولورکتال

صفحات

 صفحه شروع 301 | صفحه پایان 306

چکیده

 زمینه و هدف: ریز RNA ها 23-21 نوکلئوتید طول دارند و بیان بعضی از آنها در بافت نرمال و توموری متفاوت است. در این مطالعه ما بیان miRNA-21 را در بافت تومورال روده بزرگ بیماران با نمونه طبیعی کنار آن مورد بررسی و مقایسه قرار دادیم.روش بررسی: در این مطالعه مورد- شاهدی که از فروردین تا بهمن 1392 در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید, 35 نمونه سرطان کولورکتال بر مبنای ویژگی های کلینیکی و پاتولوژیکی شامل اندازه تومور, Stage سرطان و متاستاز گروه بندی شدند. سپس بررسی بیان با واکنش زنجیره پلیمراز با زمان واقعی (Real Time PCR) انجام شد.یافته ها: نسبت بیان miRNA-21 در Stage های I, II و III به ترتیب 1.804 و 4.574 به دست آمد اما تنها در Stage III این مقدار از نظر آماری معنادار بود (P=0.037). همچنین در بررسی بر اساس سایز تومور (4≤ و <4) نیز افزایش بیان به ترتیب 2.045 (P=0.505) و 1.242 (P=0.653) مشاهده شد. از طرف دیگر نمونه ها بر اساس متاستاز (+ و -) نیز بررسی شدند که هر دو گروه بیان افزایش یافته به ترتیب 2.545 (P=0.423) و 1.348 (P=0.741) را نشان دادند ولیکن هیچ کدام از نظر آماری معنادار نبود.نتیجه گیری: miRNA-21 در Stage III سرطان کولورکتال نسبت به بافت نرمال کنار آن بیان افزایش یافته معناداری دارد. این یعنی, شاید بتوان در آینده از miRNA-21 به عنوان یک بیومارکر پیش آگهی دهنده در تعیین نوع درمان در بیماران Stage III سرطان کولورکتال و یا به عنوان یک هدف مولکولی در طراحی استراتژی های جدید کنترل سرطان استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  صمدائیان، نیوشا، مدرسی، سیدمحمدحسین، مباشری، مریم، ابراهیم زاده وصال، رضا، و اکرمی، سیدمحمد. (1393). بررسی بیان miRNA-21 در سرطان کولورکتال. مجله دانشکده پزشکی، 72(5)، 301-306. SID. https://sid.ir/paper/39387/fa

  Vancouver: کپی

  صمدائیان نیوشا، مدرسی سیدمحمدحسین، مباشری مریم، ابراهیم زاده وصال رضا، اکرمی سیدمحمد. بررسی بیان miRNA-21 در سرطان کولورکتال. مجله دانشکده پزشکی[Internet]. 1393؛72(5):301-306. Available from: https://sid.ir/paper/39387/fa

  IEEE: کپی

  نیوشا صمدائیان، سیدمحمدحسین مدرسی، مریم مباشری، رضا ابراهیم زاده وصال، و سیدمحمد اکرمی، “بررسی بیان miRNA-21 در سرطان کولورکتال،” مجله دانشکده پزشکی، vol. 72، no. 5، pp. 301–306، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/39387/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی