video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

344

دانلود:

376

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مسئولیت اجتماعی فوتبال

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 124

چکیده

 هدف با توجه به اهمیت روزافزون انجام فعالیت های اجتماعی در ورزش, هدف پژوهش حاضر واکاوی " مسیولیت اجتماعی فوتبال " بود. روش شناسی: روش انجام پژوهش داده بنیاد با رویکرد گلیزری بود. بدین منظور, طی نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی 13 نفر از خبرگان حوزه مطالعات مسایل اجتماعی فوتبال در ایران مشخص شدند که 13 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. داده ها از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تبیین مدل پژوهش پیرامون مقوله محوری, از مدل خانواده C6 در رویکرد ظاهرشونده, بهره گرفته شد. یافته ها 192کد به دست آمد که در 29 مفهوم طبقه بندی شد. نتایج نشان داد ارتقای ارزش های اجتماعی و فرهنگی, عدالت اجتماعی, الگوسازی, ترویج فرهنگ داوطلبی, برنامه محوری, قانون مداری, بسترسازی اخلاقی, اقدامات بشردوستانه و محیط زیست گرایی از مهم ترین عوامل تبیین کننده مسیولیت اجتماعی فوتبال هستند. نتیجه گیری نتایج به دست آمده بر توسعه فرهنگی-اجتماعی, آموزش ارزش های اجتماعی و موضوعات اخلاقی از طریق فوتبال, تاکید بیشتری داشتند. با شناسایی جنبه های مختلف مسیولیت اجتماعی از جمله امور فرهنگی, اقدامات زیست محیطی و فعالیت های بشردوستانه و بررسی آثار آن بر جامعه, مدیران ورزش کشور می توانند در مورد اهمیت مسیولیت اجتماعی برنامه های خود, درک و شناخت بهتری داشته و نیازهای جامعه و هواداران را با شیوه های بهتری پاسخ دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیازی تبار، مریم، اندام، رضا، بحرالعلوم، حسن، معماری، ژاله، و رضایی پندری، عباس. (1399). مسئولیت اجتماعی فوتبال. مدیریت و توسعه ورزش، 9(3 (پیاپی 23) )، 107-124. SID. https://sid.ir/paper/393769/fa

  Vancouver: کپی

  نیازی تبار مریم، اندام رضا، بحرالعلوم حسن، معماری ژاله، رضایی پندری عباس. مسئولیت اجتماعی فوتبال. مدیریت و توسعه ورزش[Internet]. 1399؛9(3 (پیاپی 23) ):107-124. Available from: https://sid.ir/paper/393769/fa

  IEEE: کپی

  مریم نیازی تبار، رضا اندام، حسن بحرالعلوم، ژاله معماری، و عباس رضایی پندری، “مسئولیت اجتماعی فوتبال،” مدیریت و توسعه ورزش، vol. 9، no. 3 (پیاپی 23) ، pp. 107–124، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/393769/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی