مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,853

دانلود:

611

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراتحلیل هویت پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی ـ پژوهشی یک دهه گذشته (1391-1381))

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 177

چکیده

 این مقاله, فراتحلیلی بر مطالعات حوزه هویت در ایران در یک دهه گذشته است. پرسش اصلی مقاله این است که هویت پژوهی در ایران, ناظر به چه مسائلی است؟ بدین ترتیب, هدف اصلی از انجام این فراتحلیل, بررسی پیشینه پژوهشی مقوله هویت به منظور شناخت اشتراکات و افتراقات مطالعات حوزه هویت در کشور و دستیابی به نتایج کلی و کاربردی و بینش ها و نگرش های تازه به هویت و هویت پژوهی است. جامعه آماری این تحقیق, 50 پژوهش (مقاله علمی ـ پژوهشی) با موضوع هویت در کشور در دهه اخیر (1391-1381) است. مهم ترین متغیرهای بررسی شده در این تحقیق عبارت اند از: حوزه مطالعاتی یا قلمرو رشته ای مقالات, رویکردهای نظری مقالات, قلمرو یا میدان مطالعه پژوهش ها, نوع پژوهش ها, روش شناسی پژوهش ها, مولفه های هویت ملی و دینی که در مقالات به آنها توجه شده است, پرسش ها و نیز فرضیه ها و متغیرهای اصلی طرح شده در مقالات, تکنیک های جمع آوری اطلاعات, روش های نمونه گیری, تکنیک های تحلیل داده ها, واحد تحلیل, جامعه آماری یا گروه های هدف, و یافته های مقالات. برخی از یافته های مهم این تحقیق عبارت اند از: عدم توافق درباب چیستی مولفه های هویت ملی در کشور, گستردگی وجه ملی هویت پژوهی در کشور نسبت به وجه دینی آن, خصلت توصیفی ـ تحلیلی (کیفی) بیشینه پژوهش ها, تمرکز بر افراد (گروه ها) و ساخته های آنها به عنوان واحد تحلیل, ترجیح روش اسنادی (کتابخانه ای) به سایر روش ها, ضعف مساله مندی و زمان مندی, نامشخص بودن جامعه آماری یا گروه های هدف به همراه ضعف نمونه گیری در شمار قابل توجهی از پژوهش ها, جنبه نظری محدود و وجه کمی نابسنده بسیاری از پژوهش های حوزه هویت در کشور.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمی، مهدی، و نیکنام راد، سیدمحمدغفار. (1393). فراتحلیل هویت پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی پژوهشی یک دهه گذشته (1391-1381)). مطالعات ملی، 15(1 (57))، 149-177. SID. https://sid.ir/paper/393719/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمی مهدی، نیکنام راد سیدمحمدغفار. فراتحلیل هویت پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی پژوهشی یک دهه گذشته (1391-1381)). مطالعات ملی[Internet]. 1393؛15(1 (57)):149-177. Available from: https://sid.ir/paper/393719/fa

  IEEE: کپی

  مهدی ابراهیمی، و سیدمحمدغفار نیکنام راد، “فراتحلیل هویت پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی پژوهشی یک دهه گذشته (1391-1381))،” مطالعات ملی، vol. 15، no. 1 (57)، pp. 149–177، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/393719/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی