مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم و فنون باغبانی ایران | سال:1387 | دوره:9 | شماره:1 | صفحه شروع:48 | صفحه پایان:58

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

75

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تعادل تغذیه ای در تاکستان های استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از روش دریس

صفحات

 صفحه شروع 48 | صفحه پایان 58

چکیده

 وجود تعادل بین عناصر غذایی در باغ های میوه, عامل مهمی در افزایش عملکرد و بهبود کیفی میوه های تولیدی می باشد. روش دریس, راه مناسبی برای ارزیابی وضعیت تعادل تغذیه ای در باغ ها از طریق تجزیه برگ می باشد. به منظور شناخت ناهنجاری های تغذیه ای در باغ های انگور استان کهگیلویه و بویراحمد , آزمایشی به مدت چهار سال (1377تا 1381) به اجرا درآمد. در ابتدا حد متعادل عناصر غذایی در برگ باغ های انگور, برای عناصر نیتروژن, فسفر, پتاسیم, کلسیم و منیزیم به ترتیب 05/5, 7/0, 42/1, 7/1و 4/0% و برای عناصر آهن, منگنز, روی, مس و بور به ترتیب 5/206 , 3/110, 5/61, 6/14 و 9/33 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک برگ به دست آمد. سپس با استفاده از فرمول های کالیبراسیون دریس, نشانه های دریس برای عناصر مختلف در باغ های با عملکرد پایین تعیین و شاخص تعادل غذایی (NBI) برای هر کدام از این باغ ها محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که همه ی باغ های با عملکرد پایین در وضعیت نامتعادلی از عناصر غذایی قرار داشته و آهن و مس در 56%, منگنز در 53%, نیتروژن و پتاسیم در 44% و روی, بور و فسفر هریک در 41% از این باغ ها کمبود دارند. بر اساس این نتایج, متوسط ترتیب نیاز به عناصر غذایی مختلف در باغ های با عملکرد پایین به شرح Cu>Fe>P>Mn>Zn>N>Mg>K=B>Ca به دست آمد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID