مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

98

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولیدات علمی در رشته های پرستاری و مامایی

نویسندگان

نگارنده رضا

صفحات

 صفحه شروع 92 | صفحه پایان 93

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تولید علم در رشته های پرستاری و مامایی برای ایجاد و گسترش بدنه دانش اختصاصی این رشته ها و ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری و مامایی ضروری است. در طی سال های اخیر سرعت رشد تولید علم در کشورمان به گونه ای بوده است که از آن به عنوان جهاد علمی تعبیر می شود. هر چند این دستاورد موجب مباهات هر ایرانی است، اما سوال مهم برای سیاست گذارن و محققان رشته های پرستاری و مامایی این است که وضعیت تولید علم در این دو رشته علمی چگونه است و آیا با روند رشد تولید علم در کشور هماهنگ است؟ این مقاله سردبیری برای پاسخ به این سوال تدوین شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی