مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

275

دانلود:

153

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

علل و علایم بالینی بیماران مبتلا به ترومبوز سینوس های وریدی مغزی بستری در اورژانس و بخش اعصاب بیمارستان قائم

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 سابقه و هدف: ترومبوز سینوس های وریدی مغز یکی از انواع نادر سکته های مغزی است و تشخیص آن به علت طیف علایم بالینی وسیع ممکن است با تاخیر داده شود و با سایر شرایط پاتولوژیک اشتباه شود این طیف می تواند از سردرد مقاوم تا سندرم های شدید افزایش فشار داخل جمجمه, نقایص فوکال عصبی و کوما متفاوت باشد. بنابراین باید در تشخیص افتراقی تمام سردردهای ثانویه قرار گیرد.مواد و روش ها: کلیه بیماران ورودی به بر حسب علایم و ظن بالینی تحت بررسی با اقدامات تشخیصی شامل CT Scan, MRI MRV (ونوگرافی) قرار گرفته و پس از تایید تشخیص تحت مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده از ایشان شامل سن, جنس, علایم بالینی و علل مورد طبقه بندی قرار گرفت. پس از تکمیل اطلاعات بیماران طی مدت 21 ماه و پایش نهایی در نرم افزار SPSS وارد شده و بررسی های آماری به دو صورت توصیفی و تحلیلی انجام شد.یافته ها: شایع ترین علایم به ترتیب شیوع شامل: سردرد, ادم پاپی, تاری دید, اختلال حسی حرکتی, اختلال هوشیاری, دوبینی, تب, اختلال رفتاری, اختلال تکلم, تشنج فوکال و تشنج ژنرالیزه می باشند. شایع ترین علل به ترتیب شیوع شامل: مصرف OCP و حاملگی, عفونت, ایدیوپاتیک, سوء مصرف داروها یا اعتیاد, بیماری های خونی, تروما, سابقه قبلی سکته یا ترومبوزسینوس مغزی و بیماری هایی چون دیابت قندی و پرفشاری خون است.استنتاج: شایع ترین شکایت در ترومبوز سینوس های وریدی مغزی سردرد و شایع ترین یافته عصبی ادم پاپی می باشد. شایع ترین علت مصرف OCP و حاملگی است و عفونت کماکان یکی از علل شایع این بیماری می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.