مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعامل ایرانیان و انگلیسیان در هند پس از فروپاشی صفویان

نویسنده

مرادی مسعود

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 122

چکیده

 اوضاع سیاسی ایران پس از فروپاشی صفویان با هرج و مرج, بی ثباتی و ناامنی مواجه شد. در چنین شرایطی, قدرت های استعماری اروپایی مانند انگلستان و فرانسه نفوذ خود را در مناطق مختلف خاورمیانه و هندوستان گسترش داده و با تسلط بر برخی از کشورها, دگرگونی هایی را پدید آوردند. حکومت های محلی در هند درگیر رقابت بودند و انگلیسی ها توانستند حکومتی مقتدر را در آنجا ایجاد کنند. در چنین شرایطی برخی از ایرانیان صاحب نام به هند مهاجرت کردند. با توجه به این مساله, این مقاله درصدد یافتن پاسخ برای این پرسش است: چه شرایطی در ایران به کوچ افرادی از خاندان های معتبر به هند انجامید و آنها را در خدمت مطامع استعماری انگلستان قرار داد؟ برخی از عواملی که می توانند در تحلیل این پرسش مورد بررسی قرار گیرند, عبارتند از: آشوب ها, نابسامانی های داخلی, ناامنی, بروز خشکسالی, تشدید فقر, بر هم خوردن نظام سیاسی, بروز اختلالات اقتصادی, اهمیت یافتن بنادری چون بصره و بوشهر به خاطر حضور انگلیسی ها, ایجاد امنیت, رفاه و پیشرفت در سرزمین های همجوار مثل هند و عثمانی. بیان اوضاعی که به مهاجرت و خدمت بسیاری از ایرانیان به استعمار انگلستان در هند منجر شد از اهداف اصلی این مقاله است. اندک کسانی بودند که جذب دستاوردهای جدید تمدنی غرب در هند نشدند ولی بسیاری از ایرانیان چون احفاد میرنعمت اله جزایری, مهدی علیخان خراسانی و میرزا ابوطالب خان به خدمت انگلیسیان درآمدند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.